Odvojeno prikupljanje otpada "Od vrata do vrata"

Vrećice za odvojeno prikupljanje otpada

Pilot projekt Nova Veruda


Koje su ulice uključene u projekt od vrata do vrata ?

U projekt je od 12.11.2008 . uključeno 541 domaćinstvo, odnosno 11 ulica Nove Verude:
ulice: Gervaisova, Palisina, Mardeganijeva, Šenoina, Carlijeva, De Franceschijeva, Cocheiceva, Rohreggerova i prilazi: Schiavuzzijev, Caprinov i Bratulićev.

Od 01.03. 2009.g. u projekt ulazi još 268 domaćinstava u sljedećim ulicama Nove Verude:
Ulica Vidikovac (osim zgrade kućnog broja 5 i 7) , Puljskih španjolskih boraca, Monte Paradiso, Benussijeva (osim zgrade kućnog broja 2a ) , Facchinetijeva, i Jelušićev prilaz

Veli vrh

Projekt je započeo 1.11.2010. godine. U projekt je uključeno 369 domaćinstava sljedećih ulica: Paganor, Valdenaga, Brist, Prilaz Cerella, Fojba, Paduljski put, Varetonova Stancija, Ulica Karšiole, Samagher, Braće Leonardeli i Sponzina.