Novosti :

Orezivanje i uređenje krošnji stabala na području grada

17.03.2017

U sklopu aktivnosti održavanja javnih površina na području grada Pule orezuju se i uređuju stabla na više lokacija na području grada. U prethodnom periodu djelatnici Hortikulture društva Pula Herculanea d.o.o. orezali su veći dio krošnji ladonja na Giardinima, dok će se u nedjelju, 19. ožujka 2017. godine orezivati krošnje uz samu prometnicu. Stoga će za vrijeme izvođenja radova, zbog potrebe specijalnih i teretnih vozila te sigurnosnih razloga, za promet biti zatvorena Ulica Giardini te dio Laginjine ulice (u nastavku Ulice Gardini do raskrižja s Anticovom i Smareglinom ulicom), a vozila će se privremenom prometnom signalizacijom te ljudstvom preusmjeravati na obilazne pravce: Zagrebačka – Dobrićeva, Laginjina – Anticova, te Smareglina – Anticova. Autobusi javnog gradskog prijevoza moći će prometovati Giardinima prema redovnom voznom redu. Njega stabala se vrši kako bi se, nastavno na izvršenu dijagnostiku zdravstvenog stanja stabala, potpomogao njihov razvoj i opstanak u urbanim uvjetima, te povećao vigoritet. Nadalje, od 21. do 31. ožujka vršit će i orezivanje krošnji stabala u Ulici 43. istarske divizije kako ista ne bi predstavljale opasnost za ljude i imovinu, te sigurno odvijanje prometa. Orezivanjem krošnji osigurat će se i bolja osvijetljenost ulice. Za vrijeme izvođenja radova na snazi će biti privremena regulacija prometa na način da će u dijelu ulice u kojemu se izvode radovi biti onemogućeno prometovanje jednim prometnim trakom zbog potrebe parkiranja specijalnog i teretnog vozila. Molimo građane za strpljenje i razumijevanje te poštivanje privremene regulacije prometa.

Započinje izgradnja reciklažnog dvorišta

26.10.2016

Uvođenjem u posao izvođača radova, tvrtke Cesta d.o.o., službeno započinje izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Valmadama na prostoru današnjeg skladišta Pula Herculanee d.o.o.. U reciklažnom dvorištu moći će se besplatno zbrinuti, odnosno odlagati otpadni papir, metal, staklo, plastika, tekstil, jestiva ulja i boje, lijekovi, baterije, elektronička oprema te glomazni otpad. Predstoji i izrada letka kojim će se građane detaljno upoznati s radom reciklažnog dvorišta. Reciklažno dvorište ima značajnu ulogu u novom sustavu prikupljanja komunalnog otpada. U razvijenim sustavima selektivnog prikupljanja do 30% od ukupno prikupljenih korisnih sirovina prikupi se kroz reciklažna dvorišta. Reciklažno dvorište imat će osim mogućnosti odlaganja raznih korisnih sirovina i mogućnost zbrinjavanja manjih količina zelenog otpada (iz vrta) što danas građanima predstavlja problem zbog udaljenosti odlagališta Kaštijun. Takva vrsta otpada će se mljeti i poslije ponovno koristiti čime će se još više doprinijeti izdvajanju korisnih sirovina iz otpada. Investicija je vrijedna oko 2,8 milijuna kuna, a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, osim što je u cijelosti financirao izradu projektne dokumentacije, sufinancira i projekt sa 1.740.000,00 kuna dok ostatak vrijednosti investira Grad Pula. Radovi se planiraju okončati u roku od tri mjeseca, a sam početak rada reciklažnog dvorišta započet će nakon ishodovanja sve potrebne dokumentacije, odnosno najkasnije do kraja lipnja 2017. godine. Uz već postojeće reciklažno dvorište u Metisu, izgradnjom reciklažnog dvorišta u Valmadama te novog predviđenog u sklopu Županijskog centra za gospodarenje otpadom na Kaštijunu, Pula će imati ukupno tri reciklažna dvorišta te će se građanima osigurati da, u konačnici, sav navedeni otpad mogu besplatno odlagati na sve tri lokacije.

Ljetni raspored odvoza otpada za građane

20.06.2016

Sukladno ulasku u ljetnu sezonu i povećanju proizvedenog volumena otpada Pula Herculanea d.o.o. od 20. 6. 2016. uvodi ljetni raspored odvoza za mjesne odbore Veli Vrh, Valdebek i Busoler kako sljedi: MO Veli Vrh – PONEDJELJAK/ČETVRTAK – Fažanska cesta, Paganorska, Samager, Karšiole, Prilaz Cerella, Brist, Varetonova stancija, Valdenaga, Fojba, Paduljski put, Sponzina, ulica braće Leonardelli. MO Veli Vrh – UTORAK/PETAK – Partizanski put, Vodnjanska cesta, Bunarska cesta, Borik, Jeromelina, Galižanski odvojak, Grubišina, Brunjakova, Zahtilina, Belasova, Creska, Veli Vrh, Ližnjamoro, Petrovićeva, Antenska, Butkovićeva, Tivolski put, Valmarinski put, Vidrijanski put, ulica Monte Lesso, Ruban, Capeleri, Monte Bici, Prilaz Kanal. MO Valdebek – UTORAK/SUBOTA. MO BUSOLER – PONEDJELJAK/ČETVRTAK. Molimo građane da posude za otpad odlože ispred kućnog praga na uobičajeno mjesto večer prije, budući će naš kamion za odvoz otpada preuzeti otpad od 5h u jutro na dalje. Selektivno prikupljeni otpad odvoziti će se po sljedećem rasporedu: Mjesni odbor Veli Vrh - plava i žuta vrećica svaki radni četvrtak u mjesecu - zelena vrećica – svaki 1. radni četvrtak u mjesecu. Mjesni odbor Valdebek - plava i žuta vrećica svaki radni petak u mjesecu - zelena vrećica – svaki 1. radni petak u mjesecu. Mjesni odbor Busoler - plava i žuta vrećica svaki radni utorak u mjesecu - zelena vrećica – svaki 1. radni utorak u mjesecu. Obavještavamo građane gore navedenih mjesnih odbora da ćemo ovaj tjedan odvoziti otpad prema starom i novom rasporedu odvoza. Zahvaljujemo na razumijevanju.

U užem centru Pule uskoro nove podzemne posude za otpad

18.05.2016

Danas su započeli radovi na uređenju i postavljanju prve lokacije podzemnih posuda u užem gradskom središtu, a sama lokacija nalazi se u parku Grada Graza uz Ulicu Benediktantske opatije u blizini Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Osim ove, predviđeno je postavljanje podzemnih posuda na još četiri lokacije i to u Anticovoj ulici, Ciscutijevoj ulici, Kapitolinskom trgu i Trg Svetog Tome. Obzirom da je riječ o užem gradskom središtu, radovi će se odvijati pod nadzorom konzervatora i arheologa. Postavljanjem podzemnih posuda za otpad u užem gradskom središtu stvorit će se preduvjeti za prelazak na nov način prikupljanja kućnog komunalnog otpada, a same posude bit će isključivo namijenjene građanima koji žive u navedenoj zoni. Navedene posude nabavljene su uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša. Prema planiranom rasporedu, intencija je u užem gradskom središtu postaviti i urediti između 15 i 20 lokacija podzemnih posuda gdje će građani koji žive na tom području moći odlagati svoj kućni komunalni otpad. Na svakoj lokaciji nalazit će se četiri podzemne posude i to namijenjene za ostali kućni komunalni otpad te za odlaganje korisnih sirovina plastike, stakla i papira i kartona. U drugoj fazi građani koji obitavaju u užem gradskom središtu dobiti će tagove-ključeve koji će omogućiti otvaranje poklopaca na podzemnim posudama te će moći odložiti svoj otpad. Po ugradnji svih podzemnih posuda na predviđenim lokacijama sadašnje posude na javnim površinama biti će povučene. Postavljanje podzemnih posude vezano je i za novu Odluku o odlaganju komunalnog otpada koja je nedavno donesena, a odnosi se na poslovne subjekte u užem gradskom središtu i načinu prikupljanja njihovog komunalnog otpada. Naime, provedenom anketom utvrđeno je da preko 70 posto komunalnog otpada stvaraju upravo poslovni subjekti u užem gradskom središtu te je stoga potrebno odvojiti način prikupljanja komunalnog otpada poslovnih subjekata i otpada iz domaćinstava kako bi se mogla provesti adekvatna naplata usluge prikupljanja komunalnog otpada (po principu plati koliko odlažeš) te kako bi se izbjegle ružne slike prenatrpanih posuda za otpad na javnim površinama, a koje su isključivo namijenjene domaćinstvima. Podsjećamo, Odlukom o načinu prikupljanja miješanog komunalnog otpada iz prodajnih i ugostiteljskih objekata u užem gradskom središtu svi poslovni subjekti dužni su zadužiti posudu odgovarajućeg volumena koju će se prema režimu odvoza prazniti dva puta dnevno. Uvjet za dobivanje terase ja izdavanje potvrde o zaduženju posude, a do sad se četrdesetak ugostitelja odazvalo i dobilo potvrdu o zaduženju. Osim ugostiteljskih objekata posudu moraju zadužiti i ostali poslovni subjekti u užem gradskom središtu te će ovih dana predstavnici Grada i Pula Herculanea ponovno izaći na teren kako bi provjerili zaduženja posuda. Koristimo priliku i pozivamo sve ugostitelje i poslovne subjekte koji posudu još nisu zadužili da se jave u Pula Herculanea-u. Osim komunalnog otpada, poslovnim subjektima na raspolaganju će biti i mogućnost odvoza selektivno prikupljenih sirovina. Tijekom ljetne turističke sezone kontinuirano će se vršiti kontrole o pridržavanju uvedenog režima odvoza otpada, pri ćemu podsjećamo da je svaka posuda čipirana i vezana za taj poslovni subjekt, te će se po kontroli lako moći utvrditi pridržava li se poslovni subjekt novog režima prikupljanja i pražnjenja otpada.

Podjela kompostera

29.01.2016

U skladu sa ostalim aktivnostima na uspostavi sustava selektivnog prikupljanja grad Pula i Pula Herculanea u narednom periodu pokrenut će akciju podjele kompostera namjenjenih obitejskim kućama sa zelenom okućnicom, odnosno vrtom. Zbrinjavane zelenog otpada jedan je od problema sa kojim se suočavaju građani koji imaju zelenu okućnicu ili mali vrt uz svoju obiteljsku kuću. Danas je zbrinjavanje zelenog otpada moguće vršiti odlaganjem jedne autoprikolice na Kaštijunu besplatno ili uz naplatu odvoza većih količina. Uskoro će započeti gradnja reciklažnog dvorišta u Valmadama u prostorima Pula Herculanee gdje će se također besplatno moći odlagati zeleni otpad koji će se potom mljeti i zbrinjavati. Podsjećamo, zelenom otpadu nije mjesto na javnim površinama pored posuda za komunalni otpad. Komposteri su namjenjeni rješavanju manjih količina zelenog otpada kao i organskog otpada te na taj način mogu značajno unaprijediti selektiranje upravo navedenih frakcija iz kojih je moguće dobiti kompost koji će vlasnici okućnica moći koristiti u svojim daljnjim aktivnostima, a istovremeno izdvajati te korisne sirovine i u konačnici u budućnosti na taj način utjecati na smanjenje računa za uslugu odvoza komunalnog otpada. Grad Pula i Pula Herculanea u proteklim su godinama već postavili kompostere u pojedinim mjesnim odborima kao što su Nova Veruda i Veli Vrh koji su bili dio pilot projekta. Danas smo taj sustav selektiranja unaprijedili i prilagođavamo ga potrebama naplate usluge prema proizvedenom volumenu otpada. Male posude od 120 i 240 litara već su podijeljene na podrulju mjesnih odbora Nova Veruda, Veli Vrh i Stoja, a u drugom mjesecu na redu je područje mjesnog odbora Valdebek, te kasnije i ostala područja grada koja imaju obiteljske kuće do tri stambene jedinice. Podjela kompostera vršit će se po svim mjesnim odborima gdje postoje obiteljske kuće sa zelenom okućnicom, a građani će o tome biti pravovremeno izvješteni. Ukoliko se pokaže interes za komposterima moguće su i dodatne nabavke. Ovom nabavom kupljeno je ukupno 500 komada uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša.

Odvoz božićnih jelki

12.01.2016

Tijekom ovog tjedna djelatnici Pula Herculanee krenuli su sa sakupljanjem i odvozom božićnih jelki na za to predviđenu zajedničku lokaciju, gdje će se one nastojati što kvalitetnije iskoristiti. U skladu s time, pozivamo sve građane koji nemaju mogućnost kvalitetnog iskorištavanja božićnih jelki, odnosno njihovog odvoza, da ih ostave uz naše posude za otpad (kontejnere). Poželjno je da ih građani odlože u jutarnjim satima kako bi se izbjeglo potencijalno nastajanje štete. Također, pozivamo građane da „žive“ jelke s korijenom, čim malo zatopli, posade u svoj vrt ili okućnicu uz svoju zgradu, te da one rezane iskoriste kao energent ili kao dio smjese za kompostiranje.

Blagdansko ukrašavanje grada 2015-2016

18.11.2015

Kao i svake godine, studeni je mjesec kada se, zbog nadolazećih blagdana u prosincu, pristupa blagdanskom ukrašavanju grada. Za tu prigodu koristit će se, uglavnom, svjetleća dekoracija uz eventualno upotrebu drugih dekorativnih elemenata ovisno o lokaciji i potrebi. Tako će i ove godine Pula biti okićena na način koji su Puležani imali prigodu upoznati još prošle godine kada je najuži centar grada zasvijetlio u RGB (red-green-blue) rasvjeti, a ostali u klasičnoj bijeloj boji. Najuži centar grada razumijeva potez koji čini Trg Forum, Ulica Sergijevaca, Laginjina i Istarska ulica te Trg na mostu koji, iako se ne nalazi u samom centru grada, predstavlja logički nastavak ovog poteza te će i ove godine biti osvijetljen u RGB rasvjeti. U ostalim dijelovi grada bit će prisutna jednostavna i elegantna bijela rasvjeta. Tako će ovi ukrasi biti postavljeni na i oko fontane na Danteovom trgu, na kuli i stablima na Giardinima, na fontani na Narodnom trgu, na rasvjetnim stupovima ispred zgrade MUP-a, u Arsenalskoj ulici. Na rasvjetnim stupovima na raskrižjima duž zaobilaznice (tj. Ulice prekomorskih brigada) i na južnom bulevaru (ulica Veruda) postavit će se stilizirane jelke s raznobojnim kuglicama u 3 veličine. Ukrasi u vidu stiliziranih pahuljica i cvijetova naći će svoje mjesto na rasvjetnim stupovima u perifernim dijelovima grada, dok će prošlogodišnji hit - jeleni iz Titovog parka biti premješteni na Giardine gdje će zajedno s kućom djeda Mraza razveseljavati najmlađe. Prigodno, anđeo s trubicom svoje će mjesto i ove godine naći na parkovnoj površini uz Katedralu, a novouređeni kružni tok na Santorijovoj će, uz već poznate kugle, dobiti i stilizirane jelke u obliku stošca. Ulaz u grad iz pravca Velog Vrha (raskrižje Vodnjanske i Creske ulice, te Paduljskog puta) također će dobiti blagdansku rasvjetu kao i dio Ulice 119. brigade te Santorijeva ulica. Na Narodnom trgu će kao i prethodnih godina i ove godine ulogu novogodišnjeg drvca preuzeti velecvjetna magnolija posađena uz fontanu, a Pulu će ove godine, uz dosadašnje 12 metarsko novogodišnje drvce na Forumu, krasiti još jedno na Portarati. S postavljanjem božićne i novogodišnje dekoracije započet će se 18.11. 2015. godine na perifernim dijelovima grada, nakon čega će se ukrasi postavljati prema centru grada. Predmetne poslove obavlja tvrtka Vintijan iz Pule, a ista je izabrana putem natječaja kao podizvođač tvrtke Vista Team d.o.o. koja je odabrana kao najpovoljniji ponuđač. Vrijednost predmetnih radova je 139.980,00 kn (bez PDV-a). Za dio radova na postavi i skidanja RGB rasvjete odabran je putem javnog natječaja kao najpovoljniji ponuđač obrt Ara electronic iz Pule, a za tu svrhu utrošit će se 229.000,00 kn (bez PDV-a).

MO Nova Veruda - dodatni tjedni odvoz

08.06.2015

Sukladno ulasku u ljetnu sezonu i povećanju proizvedenog volumena otpada Pula Herculanea d.o.o. uvodi dodatni tjedni odvoz za područje MO Nova Veruda na kojem se provodi pilot projekt “ Novi način prikupljanja komunalnog otpada”. U tjednu od 8. – 14. 6. 2015. godine uvodi se dodatni odvoz subotom. Građani MO Nova Veruda u navedenom tjednu mogu svoje posude sukladno dosadašnjem rasporedu izvaditi utorkom predviđeni dio naselja (ulice Vidikovac, Rohregerova, Facchinetijeva, Pulj. Španjolskih boraca, Benussijeva, Monte paradiso, Jelušićev prilaz) i četvrtkom predviđeni dio naselja (ulice Palisina, Mardeganijeva, Cocheiceva, De Franceschijeva, Carlijeva, Gervaisova, Caprinov prilaz, Šenoina, Bratulićev prilaz, Schiavuzzijev prilaz). Svi građani MO Nova Veruda svoje posude u uobičajeno vrijeme mogu izvaditi i u subotu (13. 6. 2015. Godine) kada se uvodi dodatni odvoz. Od 15. 6. 2015. godine pa na dalje odvoz kućnog komunalnog otpada vršiti će se za sve žitelje MO Nova Veruda SVAKI UTORAK I SUBOTU u uobičajeno vrijeme vađenjem posude ispred “kućnog praga”. Također selektivno prikupljeni otpad (PAPIR, KARTON I PLASTIKA) odvoziti će se SVAKE SRIJEDE na uobičajeni način putom vrećica. Molimo građane da odvoje sirovine u za to predviđene vrećice. Staklo će se uskoro moći odvojiti u posebne posude koje će biti razmještene po mjesnom odboru, o čemu će građani biti pravovremeno obaviješteni. Prelaskom na novi način broja odvoza prestaje važiti raspored odvoza koji se nalazi na podijeljenim brošurama i letku. Ovim putom molim građane MO Nova Veruda koji su zadužili posudu od 120l a u svojim obiteljskim kućama imaju apartmane koji se iznajmljuju turistima ili imaju podstanare da se jave u Pula Herculanea i zaduže posudu većeg volumena ili dodatnu posudu ukoliko smatraju da im je posuda od 120l nedostatnog volumena. Ukoliko se ukaže potreba tijekom ljetne sezone izvršiti će se daljnje povećanje broja odvoza na tjednoj osnovi o čemu će građani MO Nova Veruda biti pravovremeno obaviješteni.

Stanje ekosustava Pulskog akvatorija

17.02.2014

U skladu sa usvojenim EU vodnokomunalnim direktivama grad Pula ima obvezu do kraja 2018. godine izgraditi novi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Osim trenutne izgradnje obalnog kolektora u tijeku su aktivnosti vezane za izradu projektne dokumentacije za apliciranje prema strukturnim fondovima EU. Dio te dokumentacije sadržavati će izradu nove studije utjecaja na okoliš. U sklopu priprema za izradu nove studije o utjecaju na okoliš sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Pule, Pula Herculanea je izradila izvještaj o stanju prirode i okoliša u akvatoriju grada kao dijela studije utjecaja na okoliš. Prošlog su ljeta vršena ispitivanja stanja okoliša i prirode u akvatoriju grada. Ispitivanja su obavljena na vrhuncu turističke sezone, kada su onečišćenja i količine otpadne vode na vrhuncu. Iako se kvaliteta morske vode na pulskim plažama redovito prati i objavljuje na web stranicama Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, ovo su ispitivanja posebno zanimljiva jer obrađuju upravo okoliš u radijusu utjecaja postojećeg podmorskog ispusta. Ispitivanja je obavio Institut Ruđer Bošković, pod stručnim vodstvom dr. Sandija Orlića. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Valkane s podmorskim ispustom egzistira na postojećoj lokaciji od 1986.g. Na njega je u razdoblju korištenja stizala otpadna voda samo s južnog dijela grada koja se čistila na grubim rešetkama, pjeskolovu i mastolovu, na nivou tzv. predtretmana. Novi uređaj za pročišćavanje otpadne vode graditi će se sa kapacitetom koji može primiti otpadne vode cijelog grada. Novi uređaj podrazumijeva modernu tehnologiju što znači da će iz izlazne vode, koja se upušta u more biti uklonjeno 90% suspendirane tvari (vidljiva kao zamućenje u odnosu promatranje na čiste vode), i minimalno 70% bioloških onečišćenja, te minimalno 75% kemijskih onečišćenja, što je u odnosu na postojeće stanje veliki skok u smjeru ekološke prihvatljivosti. Novi podmorski ispust gradit će se na lokaciji uz postojeći, pa je zanimljivo vidjeti kakav je utjecaj na prirodu imalo do sada ispuštanje grubo čišćene vode na toj lokaciji. Postojeći podmorski ispust već gotovo trideset godina transportira otpadnu vodu 1,5 km od kopna, do dubine od 36 m. Istraživanja obavljena ljetos u širokom rasponu mjernih mjesta na kojima se eventualno moglo očekivati onečišćenje zbog ispuštanja otpadnih voda pokazala su da je čak i nad samim mjestom ispusta, zahvaljujući izvrsnom položaju, dubini i strujama mora, voda izvrsne kvalitete! Osim morske vode ispitivan je i morski sediment na dnu. Morski sediment je osjetljivi indikator zagađenja u morskom okolišu jer se ona u njemu akumuliraju kroz vrijeme, te predstavlja krajnje odredište svih zagađenja koji uđu u neki ekosustav. Osim opasnosti da pod određenim fizikalno-kemijskim uvjetima takva zagađenja mogu ponovno prijeći u morsku vodu, ona su i opasnost za organizme, posebno one koji su životnim prostorom i prehranom vezani za dno. Istraživanje sedimenta potvrdilo je podatke dobivene ispitivanjem morske vode – negativan utjecaj čovjeka na okoliš u slučaju podmorskog ispusta grada Pule je minimalan. Ne iznenađuje stoga ni podatak o 67 biljnih i životinjskih vrsta koje su za vrijeme istražnih radova u istražnom profilu uz postojeći podmorski ispust kao ni zaključak da i nakon gotovo tridesetogodišnjeg ispuštanja otpadne vode na lokaciji u sredini zaljeva Brankoras ovo područje i dalje spada u kategoriju čistih ekosustava. U narednom razdoblju planira se i izrada nultog stanja za Pulski zaljev kako bi se nakon završetka gradnje obalnog kolektora i puštanja nove kanalizacijske infrastrukture u funkciju pratilo poboljšanje eko sustava Pulskog zaljeva jer se otpadne vode nepročišćene više neće ispuštati direktno u zaljev.

Odluka o priključenju na sustav javne odvodnje

22.12.2011

Dana 21.11.2011. stupila na snagu nova Odluka o priključenju na sustav javne odvodnje. Ista je donesena stoga što se materija priključivanja trebala uskladiti s odredbama Zakona o vodama.
Tekst odluke moguće je pregledati na ovoj web stranici klikom na poveznicu u okviriću s desne strane.

POZIV ZA DOSTAVU PRIMJEDBI I PRITUŽBI GRAĐANA

02.12.2011

Poštovani, na području Vaše jedinice lokalne samouprave u tijeku je provedba izgradnje kanalizacijskog sustava u okviru Projekta zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području (Coastal Cities Water Pollution Control). Pozivamo Vas da svoje eventualne primjedbe i pritužbe koje se odnose na negativan utjecaj zahvata na okoliš, zaštitu vlastite imovine ili druga pitanja dostavite na slijedeće adrese ili prijavite na slijedeće kontakt brojeve radnim danom u vremenu od 8.00 do 14.00 sati: Marija Vizner HRVATSKE VODE– Jadranski projekt Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb; tel:: 01/ 6307-620 fax: 01 /6307-657 e-mail: marija.vizner(at)voda.hr Danijela Kosić HRVATSKE VODE – Jadranski projekt Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb tel: 01/ 6307-395 fax: 01/ 6307-657 e-mail: danijela.kosic(at)voda.hr Milvia Gjurović PULA HERCULANEA - EKO - Pula Trg I. Istarske brigade 14, 52 100 Pula Tel.: 052/638-442 Fax.: 052/500-031 e-mail: milvia.gjurovic(at)herculanea.hr Odgovore na dostavljene primjedbe objavit ćemo na navedenim internet stranicama ili Vam dostaviti putem pošte/e-mail adrese u roku od 15 dana od dostave pritužbe ili primjedbe.