Novosti :

Obavijest

12.04.2019

Prelazimo na poboljšani i sigurniji digitalni sustav mjerenja putem digitalnih kartica. Djelatnici Pula Herculanea-e d.o.o. će vršiti promjenu ključeva za podzemne spremnike u subotu, 13. 4. 2019. i nedjelju, 14. 4. 2019. od 10:00 do 18:00 sati. U slučaju da niste kod kuće u navedenim danima molimo Vas da nas obavezno nazovete (svaki radni dan i subotom od 7:00 do 13:00 sati) na brojeve telefona 052/541-597 ili 052/544-094 kako bi se dogovorili za Vama odgovarajući termin za promjenu ključa.

Zamjena elektronskih ključeva-tagova

12.04.2019

S obzirom na kontinuirane devastacije podzemnih posuda i time nemogućnosti funkcioniranja dodijeljenih elektronskih tagova-ključeva Pula Herculanea će izvršiti ugradnju novih tehničkih rješenja poklopaca nadgradnje podzemnih posuda na 5 lokacija u užem gradskom središtu i to na lokacijama: Trg Sv. Tome, Kapitolinski trg, Benediktantske opatije, Danteovom trgu i Ciscuttijevoj ulici. Pula Herculanea uputila je zahtjev proizvođaču podzemnih posuda za tehnološkim unapređenjem sustava otvaranja poklopaca i mjerenja s obzirom na kontinuirane devastacije i nasilna otvaranja čime ključevi nisu mogli biti u funkciji. Paralelno sa ugradnjom navedenih tehničkih rješenja navedenih poklopaca u narednom periodu tijekom vikenda korisnici koji su već zadužili elektronske ključeve zaduživati će nove ključevi sa naprednijom tehnologijom prijenosa podataka (bežične mreže). Postojeći zaduženi ključevi će se povući i koristiti na drugim lokacijama do konačne zamjene takve tehnologije prijenosa podataka. Novi poklopci imaju ugrađeno novo tehničko rješenje te su ojačani kako bi se spriječilo nasilno otvaranje. Korisnici u užem gradskom središtu koji su imali zadužene ključeve za otvaranje podzemnih posuda dobiti će obavijest o zaduženju novih ključeva. Po zaduženju novih ključeva biti će zamijenjeni postojeći poklopci te će korisnici moći nesmetano koristiti nove ključeve. Prilikom zaduženja novih ključeva molimo korisnike da izvrše predaju starih koji će biti deaktivirani. Napominjemo da će nakon zaduženja novih ključeva stari ključevi biti deaktivirani te korisnici neće moći otvoriti podzemne spremnike. Pula Herculanea nastavlja sa postavljenjem podzemnih posuda u užem gradskom središtu te će nakon postavljanja istih korisnici koji obitavaju u blizini navedenih lokacija biti zaduženi za ključeve. U planu je postavljanje novih setova podzemnih posuda na lokacijama u Škaljerovoj ulici, Flavijevskoj ulici, Ozad Arene, trgu Portarata te Kolodvorskoj i Splitskoj ulici čime bi se zaokružila cjelina u užem gradskom središtu. Također u planu je postavljanje polu podzemnih posuda na lokacija Vidikovac gdje postoji velika koncentracija korisnika Voltićeva, Rizzieva ulica kao početak serije postavljanja polu podzemnih spremnika. Pula Herculanea kontaktirati će predstavnike stanara te dogovoriti postavljanje polu podzemnih spremnika. Polu podzemni spremnici isto kao i spremnici u užem gradskom središtu imati će ugrađen otpadmjer.

Zatvaranje Istarske ulice, 5. 3. 2019.

04.03.2019

U utorak, 5. ožujka 2019. godine u periodu od 09,00 do 15,00 sati Istarska ulica, od raskrižja s Ulicom Dubrovačke bratovštine do Arene bit će zatvorena za sav promet zbog ugradnje podzemnih spremnika specijalnom auto-dizalicom. Zahvaljujemo na razumijevanju te sve sudionike u prometu pozivamo da se u navedenom periodu koriste alternativnim zaobilaznim pravcima.

Nastavak ugradnje podzemnih posuda u užem gradskom središtu

12.02.2019

Nakon što su postavljene podzemne posude na više lokacija od Ulice Riva do Ciscutijeve ulice, Pula Herculanea nastavlja s postavljanjem podzemnih posuda u užem gradskom središtu. Radovi su započeli na postavljanju podzemnih posuda na parkiralištu pored Flanatičke ulice (kod tržnice) a nastavit će se u Istarskoj ulici kod dječjeg dispanzera te u Amfiteatarskoj ulici (kod makete grada). U planu je također postavljanje podzemnih posuda na području trga Portarata te kod Giardina sa gornje strane u blizini zgrade FINE. Podzemne posude već su postavljene na Trgu Sv. Tome, Kapitolinskom trgu, u Parku Grada Graza, Danteovom trgu i u Ciscutijevoj ulici, a nakon postave novih lokacija uži bi gradski prsten i zgrade, odnosno korisnici imali mogućnost odlaganja svojeg kućnog komunalnog otpada kao i korisnih sirovina u podzemne spremnike. Podsjećamo da poslovni subjekti imaju u samom gradskom središtu zaseban režim odvoza svojeg otpada i to sistemom od vrata do vrata. Daljnji planovi vezani su za postavljanje i širenje mreže podzemnih spremnika u gradskom središtu na prostoru oko spomenika Arena, u Škaljerovoj ulici i Ulici Ozad Arene, te Flavijevskoj cesti (kod dječje igraonice). Postavljanjem podzemnih spremnika na ovim lokacijama omogućit će se odlaganje korisnicima u okolici spomenika Arena i na taj način taj turistički najfrekventniji dio grada učiniti privlačnijim bez vidljivih prenatrpanih posuda za otpad na javnim površinama. Također, širenje mreže podzemnih spremnika nastavit će se u Kolodvorskoj ulici i to postavljanjem podzemnih spremnika na dvije lokacije u blizini trafostanice i u blizini Akvilejskog prilaza. Lokacije su to kojima gravitira više od 400 korisnika. Postavljanjem podzemnih spremnika na navedenim lokacijama najfrekventnije područje grada u kojem obitava preko 3000 korisnika imat će mogućnost odlaganja svojeg komunalnog otpada kao i korisnih sirovina uz mogućnost mjerenja broja odložene količine komunalnog otpada. Svaki korisnik zadužit će elektronski ključ koji će omogućiti otvaranje i registriranje odložene količine otpada. Osim podzemnih spremnika Pula Herculanea u području gdje postoji velika koncentracija korisnika na malom prostoru postavit će na dvije lokacije i set polu-podzemnih spremnika koji će također imati mogućnost mjerenja odložene količine otpada. Ovakav tip spremnika kao i podzemni spremnici osim estetskih karakteristika i mogućnosti mjerenja odložene količine otpada omogućuje odlaganje veće količine otpada (5m3) što na prostoru velike koncentracije korisnika značajno racionalizira pružanje usluge. Kod lokacija sa velikim brojem korisnika na malom prostoru poput nebodera zbog velike količine broja stanovnika stvara se i velika količina otpada što zahtjeva veliki broj posuda na jednom mjestu ali i gotovo svakodnevno pražnjenje. Postavljanjem polu-podzemnih i podzemnih posuda velikih kapaciteta omogućuje se prije svega zauzimanje značajno manjeg prostora te smanjenje frekvencije pražnjenja. Polu podzemni spremnici postavljat će se van užeg gradskog središta gdje postoji adekvatan prostor za njihov smještaj dok u užem gradskog središtu se postavljaju podzemni spremnici zbog potrebnog manjeg prostora za njihov smještaj. Ukoliko se polu-podzemni spremnici pokažu efikasnim u njihovom održavanju i pružanju usluge nastavit će se dalje sa njihovim širenjem upravo na onim područjima gdje postoji velika koncentracija korisnika kao i nedostatan prostor za smještaj individualnih posuda u ograđene prostor. Sve lokacije imat će sustav video nadzora. Ovim putem molimo korisnike da se pridržavaju uputa o korištenju elektronskih ključeva te da nasilno ne otvaraju spremnike. Isto tako molimo korisnike da ne odlažu svoj otpad pored podzemnih spremnika.

Obavijest

21.12.2018

Obavještavamo naše cijenjene korisnike usluga da će odlagalište otpada Kaštijun biti zatvoreno dana 25. 12. 2018. Dana 26. 12. 2018. radno vrijeme je od 7.00 do 14.00 sati. Dana 25. 12. 2018. odvoziti ćemo komunalni otpad iz mjesta Fažana. Dana 02. 01. 2019. umjesto 01.01. 2019. godine odvoziti ćemo komunalni otpad iz mjesta Fažana. Odvoz selektivnog otpada u mjesnim odborima Busoler, Kaštanjer, Monvidal, vršiti 26. 12. 2018. umjesto 25.12.2018, te 2. 1. 2019. umjesto 01.01.2019. godine. Reciklažno dvorište Valmade na adresi Valmade 38 biti će zatvoreno dana 25. 12. 2018., a 24. 12. i 31. 12. 2018. godine raditi će od 8 do 13 sati, ostale dane u zimskom periodu biti će otvoreno od 8 do 18 sati, uključujući i subotu. Molimo cijenjene kosnike da prilagode odlaganja svojih posuda i vrećica navedenom rasporedu.

Prestanak rada odlagališta Kaštijun

03.12.2018

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom koji predviđa zatvaranje postojećih odlagališta na području RH te početku rada Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun, postojeće odlagalište otpada Kaštijun zatvorit će svoja vrata do kraja ove godine. Nakon više od 50 godina rada, odlagalište Kaštijun je dosegnulo dozvoljenu popunjenost kapaciteta te od 31. prosinca više neće biti u mogućnosti preuzimati otpad. Postupnim zatvaranjem postojećih odlagališta dodatno će se poboljšati kvaliteta okoliša i života svih stanovnika obližnjih područja. Shodno tome, Pula Herculanea je tijekom godine postepeno sav prikupljeni miješani komunalni, biorazgradivi i glomazni otpad preusmjeravala na obradu u novi županijski centar u kojem se, izdvajanjem korisnih sirovina iz otpada, iskorištavaju vrijedna svojstva otpada. Veći dio otpada u novom centru pretvara se u korisno gorivo, dok se vrlo mali dio otpada odlaže. Zatvaranjem postojećeg odlagališta otpada Kaštijun, svi korisnici koji su do sada koristili mogućnost besplatnog odlaganja manjih količina selektivno prikupljenih sirovina preusmjerit će se u novi županijski centar za gospodarenje otpadom i prema službenim oporabiteljima, odnosno prema raspoloživim reciklažnim dvorištima u prostorima tvrtke Metis u Šijani i reciklažno dvorište Pula Herculanea-e na Valmadama. Pula Herculanea uputila je obavijest i svim gospodarstvenicima koji su do sada koristili postojeće odlagalište pozivajući ih da proizvodni i neopasni otpad preusmjere prema službenim oporabiteljima ili županijskom centru za gospodarenje otpadom. Spomenuta obavijest gospodarstvenicima će biti uručena i prilikom ulaza na odlagalište. Tijekom prosinca obavljat će se završni radovi na zatvaranju aktivne plohe odlagališta te prelazak u fazu mirovanja. Prestankom odlaganja otpada na odlagalištu, ono ulazi u fazu pripreme za odabranu varijantu sanacije prema Planu zatvaranja odlagališta i mjera za sprečavanje štetnih utjecaja na okoliš (prema Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada, NN 114/15). Preusmjeravanjem preostalih korisnika pokrenut će se procedura izrade plana zatvaranja odlagališta otpada Kaštijun te će Grad Pula, kao nositelj građevinske dozvole, izraditi dokumentaciju potrebnu za prijavu na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša za sanaciju postojećeg odlagališta, prema kojem će 85 posto sredstva za sanaciju biti financirano putem bespovratnih EU sredstava, 5 posto iz državnog proračuna i 10 posto iz sredstava JLS.

NASTAVAK PROCESA INDIVIDUALIZACIJE SUKLADNO ZAPRIMLJENIM IZJAVAMA

21.11.2018

Nakon završetka zaprimanja i obrade pristiglih izjava nastavljaju se aktivnosti vezane za individualizaciju korisnika. Do kraja ovog tjedna završiti će se sa individualizacijom na području općine Ližnjan te će se krenuti sa završetkom individualizacije na području grada Pule i općine Fažana. Pod individualizacijom podrazumijevamo dodjelu vlastite posude(a) za otpad odgovarajuće veličine obiteljskoj kući. Na području grada Pule veći dio obiteljskih kuća je individualiziran te su preostala za individualizaciju područja grada gdje prevladavaju više stambene zgrade kao što su MO-ri Sisplac-Polikarp, Veruda, Vidikovac, Gregovica, Kaštanjer-Monvidal, Monte Zaro, i dr. Ukupno će se individualizirati na području grada nešto manje od 800 obiteljskih kuća. Također paralelno sa individualizacijom obiteljskih kuća na području grada Pule krenuti će se sa završetkom individualizacije na području općine Fažana. Na području općine preostalo je za individualizaciju manji broj obiteljskih kuća. S obzirom na ugradnju podzemnih spremnika namijenjenih prije svega korisnicima u užem središtu mjesta Fažana podijeliti će se elektronski ključevi tagovi korisnicima koji će svoj komunalni otpad i korisne sirovine odlagati u tu vrstu spremnika. Završetkom podjele posuda na području općine Fažana, Ližnjan i grada Pule u potpunosti će se završiti process indvidualizacije obiteljskih kuća na navedenim područjima. Nakon dodjele posuda na pojedinom području Pula Herculanea povući će posude sa javnih površina. Nakon toga krenuti će se sa procesom individualizacije ostalih općina Barban, Marčana i Svetvinčenat. Želimo istaknuti da sukladno gradskoj odluci o prikupljanju komunalnog i biorazgradivog otpada korisnici koji imaju turističke smještajne kapacitete odnosno apartmane dužni su zadužiti dodatnu posudu kako bi se dodatna količina otpada koji proizvedu gosti pravilno zbrinula. Kako smo već informirali javnost dodatne posude vlasnici apartmana koristiti će po potrebi odnosno samo onda kada su im kapaciteti puni. Podsjećamo da na području kojim uslugu prikupljanja komunalnog otpada obavlja Pula Herculanea postoji gotovo 40.000 ležajeva u kategoriji privatnih iznajmljivača i da je na tom području ostavareno preko 4 milijuna noćenja do sada u 2018 godini. Ovo ujedno ukazuje i o velikoj količini otpada koji upravo proizvedu turisti ili gosti tih smještajnih jedinica. Zaduživanje posuda na području grada Pule započinje u srijedu 21.11.2018. godine. Posude će se dodjeljivati svaki danom osim nedjelje od 10-17h. Zajedno sa posudom svaki korisnik dobiti će i odgovarajuću brošuru o načinu postupanja i rasporedu odvoza. Okvirni raspored dodjele posuda po MO je: Sisplac-Polikarp 21.11-26.11, Veruda 27.11-02.12, Vidikovac 03.12-09.12, Gregovica, Kaštanjer, Monvidal10.12.-16.12, Monte Zaro 17.12-19.12. Ostali MO imaju samo manji broj posuda za individualizaciju što će se odraditi do kraja godine. Raspored dojele ovisiti će i o vrremenskim prilikama pa su mogućaodstupanja od istoga. Sa početkom slijedeće godine područja koja su u potpunosti indvidualizirana prelaze na jednotjedni odvoz o čemu će korisnici biti pravovremeno informirani. O odabiru odgovarajuće veličine posude pomoći će im i djelatnici Pula Herculanee. Ovim putem molimo korisnike da budu realni u procjeni odabira veličine posude sukladno navikama odvajanja korisnih sirovina. Manja posuda prelaskom na obračun broja pražnjenja i jednotjedni odvoz ne znači ujedno i manji račun.

Početak podjele individualiziranih posuda za komunalni otpad u općini Ližnjan

25.10.2018

Nakon faze zaprimanja i obrade izjava, kreće se u fazu individualizacije susjednih općina na čijem području Pula Herculanea pruža uslugu prikupljanja komunalnog otpada. Radi se o Općinama Ližnjan, Barban, Marčana i Svetvinčenat, a kojima će biti podijeljene individualizirane posude za komunalni otpad. Podjela individualiziranih posuda za komunalni otpad na području Općine Ližnjan započinje u subotu, 27. listopada 2018. u naselju Ližnjan. Podjela posuda vršit će se svakim danom od 10 do 17 sati, osim ponedjeljka. Uz individualizirane posude za komunalni otpad, korisnici u mjestu Ližnjan dobit će i set vrećica za odvajanje selektivno prikupljenih sirovina te brošuru o načinu skupljanja komunalnog otpada. Nakon naselja Ližnjan, s podjelom individualiziranih posuda nastavit će se i u ostalim mjestima općine i to mjestu Valtura, Muntić, Jadreški i Šišan. Korisnici će na svoje kućne adrese dobiti letak o rasporedu podjele posuda po mjestima. Korisnici u naseljima Jadreški, Valtura i Muntić za odlaganje svojih korisnih sirovina na raspolaganju će imati zelene otoke o čemu će naknadno biti informirani po povlačenju zajedničkih posuda na javnim površinama. Sve korisnike koji to još nisu učinili molimo da zaduže svoju posudu, a u odabiru veličine posude pomoći će im djelatnici Pula Herculanee. Ako su to već ranije napravili, tada će posuda biti zadužena sukladno predanim izjavama. Naglašavamo da ćemo nakon podjela individualiziranih posuda izvršiti povlačenja posuda za prikupljanje komunalnog otpada s javnih površina te građani neće više imati gdje odlagati svoj otpad ako nisu zadužili posudu. To će ujedno označiti i početak novog načina prikupljanja komunalnog otpada. Veći dio korisnika u naselju Ližnjan već je zadužio individualiziranu posudu, no važno je naglasiti da vlasnici apartmana moraju zadužiti i dodatnu posudu kako bi se višak otpada koji proizvedu turisti u ljetnim mjesecima mogao pravilno zbrinuti. Nakon uvođenja faze mjerenja, dodatna posuda koristit će se samo onda kada za to postoji potreba, odnosno kada su turistički kapaciteti puni. Budući da nam je svima u zajedničkom interesu dovesti proces individualizacije do kraja, lijepo molimo sve građane za strpljenje i suradnju. Ovakav način prikupljanja otpada korisnicima će u konačnici omogućiti da sami odlučuju kada i u kojoj količini će svoj komunalni otpad predavati na pražnjenje, čime će indirektno utjecati i na iznos svojih računa. Skupljanje korisnih sirovina se ne naplaćuje, a u interesu svih nas je da se izdvoji što veća količina korisnih sirovina. Za sve dodatne informacije korisnici se mogu obratiti na kontakt telefon 052/541-597, od ponedjeljka do subote, 7.00 do 13.00 sati, ili na e-mail: nada.divkovic@herculanea.hr. Korisnici ostalih općina bit će pravovremeno informirani o početku podjele individualiziranih posuda na njihovom području.

MO Veli Vrh - odvoz glomaznog otpada

22.10.2018

Tijekom nadolazećeg vikenda 27. i 28. listopada, Pula Herculanea postavit će baje u MO Veli Vrh na sljedećim lokacijama: ul.M Petrovića kod kbr.11, Bunarska cesta kod kbr.73, na Vodnjanskoj cesti kod kbr.11, put za kanal kod broja 1, na Boriku kod kbr.14, Partizanski put kod kbr. 83, u Antenskoj ulici kod broja 13, na Partizanskom putu uz trafostanicu kod kbr.45, u Sponzinoj ulici kod dj.vrtića,u ul.Karšiola na livadi,na Paduljskom putu kod kbr.87A, i u Paganorskoj ulici kod kbr 7. Svrha akcije je selektivno izdvajanje otpada na način da svaka vrsta otpada završi na odgovarajućem mjestu, te da se spriječi nastanak divljih odlagališta. Podsjećamo da građani mogu pod krupni otpad odložiti sav otpad koji se ne može odložiti u postojeće posude, osim građevinskog otpada (šute, prozori, vrata…).

Savjet građanima: Kako odabrati adekvatnu veličinu posude za odlaganje otpada?

09.10.2018

Temeljem dosad prikupljenih Izjava u kojima su građani i poslovni korisnici bili obvezni potvrditi ili upisati podatke o broju članova kućanstva ili veličini zadužene posude, Pula Herculanea zaprimila je i zahtjeve za zaduživanje posude manjeg volumena. Radi se o većinom korisnicima koji su i do sada koristili individualne posude. Ipak, željeli bismo još jednom istaknuti kako aktualne smjernice o gospodarenju otpadom ukazuju da jedan član kućanstva dnevno proizvede 5-6 litara otpada. U tročlanoj obitelji, riječ je o 15-20 litara otpada dnevno, odnosno 105–140 litara u tjedan dana. Iako se ta količina može i umanjitii ako bi građani izdvajali korisne sirovine, trendovi odlaganja otpada na području grada Pule unazad nekoliko godina pokazuju suprotno. Naime, udio miješanog komunalnog otpada, dakle onoga koji građani „bacaju u isti koš“, posljednjih godina iznosi oko 70 posto. Stoga, Pula Herculanea savjetuje građanima da realno procjene svoje potrebe i odaberu volumen koji će odgovarati njihovim realnim potrebama, odnosno količini proizvedenog otpada. Isto tako, važno je procjenu vršiti na temelju jednog odvoza tjedno, koji se planira implementirati do kraja godine, o čemu će svi korisnici pravovremeno biti obaviješteni. Drugim riječima, zaduženjem manjeg volumena posude potrebno je procijeniti pokriva li ta veličina posude vremenski period od tjedan dana. Prema prosječnoj stopi odvajanja, posude volumena od 60 litara bit će dostatne za samce ili obitelj s dva člana (obično umirovljenici) ili obitelj koja ulaže značajne napore u izdvajanje korisnih sirovina te, osim odvajanja papira, stakla i plastike, još i kompostiraju. Također, manja će posuda zahtijevati veći broj pražnjenja, što znači i povećanje varijabilnog dijela računi budući da se obračun vrši na temelju broja odvoza u drugoj fazi kada krene mjerenja broja pražnjenja. Iz tog razloga, građanima se savjetuje da ne zadužuju manje posude u ovoj fazi budući da će se nakon uvođenja jednotjednog odvoza korisnici vraćati većim volumenima posuda. Podsjećamo da, sukladno odredbi točke 6. Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, korisnici imaju jednom godišnje, mogućnost promjene spremnika, u skladu s njihovim realnim potrebama, i da se ta promjena spremnika naplaćuje 200,00 kn po spremniku BEZ pdv-a. Prijelaz na odvoz jednom tjedno, na području gdje prevladavaju obiteljske kuće pripremni je dio aktivnosti za sljedeću fazu mjerenja. Riječ je o praksi koja se dugi niz godina primjenjuje u mnogim europskim zemljama, što je naposljetku utjecalo i na podizanje stope izdvajanja korisnih sirovina. Upravo izdvajanjem korisnih sirovina može se smanjiti ukupna količina otpada, što posljedično može dovesti i do smanjenja volumena posude koji se zadužuje. Na taj će način svi građani imati mogućnost smanjenja broja pražnjenja, kao i mogućnost smanjenja varijabilnog dijela računa – i u obiteljskim kućama i u višestambenim zgradama. Trenutno je u tijeku ažuriranje baze podataka sukladno informacijama u Izjavama, kako bi se u potpunosti pripremila faza koja će omogućiti potpunu individualizaciju i mjerenje broja pražnjenja posuda. Usporedo sa obradom pristiglih izjava vrše se pripreme za individualizaciju preostalih objekata na području na kojem Pula Herculanea vrši uslugu odvoza otpada a koji još nisu zadužili posude za komunalni otpad. U najvećem je postotku riječ o obiteljskim kućama do tri stambene jedinice, koje uglavnom imaju određeni prostor (ograđenu okućnicu, dvorište, vrt ili drugi ograđeni prostor gdje treća lica ne mogu direktno odložiti svoj otpad) za smještaj posude za komunalni otpad. Osim toga, ovi objekti 8pogotovo u urbanoj zoni grada) obično imaju i više suvlasnika koji se moraju zajednički dogovoriti oko volumena posude koju će zadužiti, kao i o udjelu pojedinog sustanara u zajedničkoj posudi, na što Pula Herculanea kao pružatelj usluge ne može utjecati. Ako suvlasnici ne postignu dogovor, a za to postoji adekvatna infrastruktura, moguće je zadužiti i više individualnih posuda. Zaduženjem posude, građani će prijeći i na individualni pristup selektiranja putem vrećica, dok u narednom razdoblju slijedi zamjena vrećica posudama za plastiku i papir. Nabavka posuda za selektivno prikupljanje je u tijeku i taj postupak obavlja Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Osim na području grada Pule, u pripremi su i aktivnosti vezane uz individualizaciju u općinama Ližnjan, Fažana, Marčana, Barban i Savičenta. U općinama Ližnjan i Fažana dio individualizacije već je realiziran, a do kraja godine završit će i za preostala naselja. Za pojedina mjesta gdje nije moguće izvršiti uslugu (prilaz vozila), zadužit će se zajednička posuda, a korisnici će proporcionalno sudjelovati u trošku odvoza otpada, kao što se čini i u višestambenim zgradama, o čemu će pravovremeno biti obaviješteni.

Kontejneri za krupni otpad u MO Štinjan

04.10.2018

Grad Pula u suradnji s mjesnim odborima nastavlja akciju sakupljanja glomaznog otpada. Tako će tijekom slijedećeg vikenda 6/7 listopada, Pula Herculanea baje postavit u MO Štinjan na slijedećim lokacijama: centar naselja(iza crkve), na raskrižju ulica Puntižela i Trsine, ulica Kašćuni(kod telefonske centrale), ulica Kašćuni kod k.br.53, ulica Baližerka ispred k. br.85, završetak Kalčeve ulice(ispod dječjeg vrtića Dado), raskrižje ulica Pelini i Valellunga, raskrižje ulica Varoš i Sv. Margerite(šaliž) u blizini kapelice Sv. Antuna,Štinjanska cesta kod k.br. 91(kod tenis kampa), ulica Puntižela kod k.br.10,ulica Baližerka kod k.br.75 na livadi, Prilaz Plazina(kod trafostanice),raskrižje ulica Fortin i Štinjanske ceste, raskrižje ulica Valdemuška i Baližerka,ulica Baližerka kod br.22(na slobodnoj površini), te na raskrižju ulica Puntižela i Valcereš(ispred br.19. Svrha akcije je selektivno izdvajanje otpada na način da svaka vrsta otpada završi na odgovarajućem mjestu, te da se spriječi nastanak divljih odlagališta. Podsjećamo da građani mogu pod glomazni otpad odložiti sav otpad koji se ne može odložiti u postojeće posude, osim građevinskog otpada (šute,prozori, vrata…).

Služba za korisnike Pula Herculanee idući tjedan, 1. i 4. 10. 2018. radi do 19 sati

29.09.2018

Kako bi usluga Službe za korisnike i dalje bila dostupna svim korisnicima usluge odvoza otpada, Pula Herculanea d.o.o. će u ponedjeljak, 1. 10. 2018. i četvrtak, 4. 10. 2018. raditi od 7 do 19 sati. Kao i dosad, građani se mogu službenicima svakodnevno obratiti s različitim pitanjima, kako bi dobili sve potrebne informacije vezane uz odgovorno gospodarenje otpadom. Ovim putem još jednom pozivamo sve građane, korisnike naših usluga koji dosad nisu ispunili i poslali Izjavu o načinu korištenja javne usluge odvoza otpada da se obrate službenicima Pula Herculanee na adresi Trg I. istarske brigade 14, Pula ili putem telefona 052/638-406, 638-407, 638-408, 638-409. Korisnici su bili obvezni u Izjavi potvrditi ili upisati ispravne podatke o broju članova kućanstva ili veličini zadužene posude, što čini temelj za obračun usluge odvoza otpada. Ako navedeni podaci na dostavljenim računima ne odgovaraju stvarnom stanju, potrebno je javiti se u Herculaneu kako bi se izvršila korekcija za buduće obračune.

Odvoz glomaznog otpada u MO Valdebek

26.09.2018

Grad Pula u suradnji s mjesnim odborima nastavlja akciju sakupljanja glomaznog otpada. Tako će tijekom slijedećeg vikenda 29/30 rujna, Pula Herculanea baje postavit u MO Valdabek lokacije baja su sljedeće: na raskrižju ulice Dolinka i Kavrerskog puta, raskržje Valdebečkog puta i Mihovilovićeve,na raskržju kod ex Puljankinog marketa,u ul.Valdebečki put kod konobe Zvane, u ul. J.Crnobori i Škokovica kod marketa „Tina“,u Fojbonu(kod „Zlatne ruke“), na raskržju ul.Monte magno i Viovica,na početku šumice u ul.Valdebečki put te kod kbr.80, na raskržju ul.Sv.Felicite i Monte mango, te na polovici u ul.Drenovica, na polovici ulice Šantamarina na Medulinskoj cesti kod kbr.50, i u produžetku ulice Peruškov prilaz.Svrha akcije je selektivno izdvajanje otpada na način da svaka vrsta otpada završi na odgovarajućem mjestu, te da se spriječi nastanak divljih odlagališta. Podsjećamo da građani mogu pod glomazni otpad odložiti sav otpad koji se ne može odložiti u postojeće posude, osim građevinskog otpada (šute,prozori, vrata…).

Prodaja vozila

05.06.2018

1. MERCEDES 1823 god proizvodnje 2001.g. broj šasije WDB9505011K551835, odjavljena s MUP-a, po cijeni od min 75.825,30 kn (uključen PDV). Izvješćuju se zainteresirani da se vozila mogu pogledati u krugu Pula Herculanea d.o.o, na adresi Valmade 38 (kod Agrokoke), od ponedjeljka do petka u vremenu od 12,00 do 13,00 sati. Detaljne informacije se mogu dobiti na mobitel broj 099 228 0216.

Obavijest

30.05.2018

Temeljem odredbi Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN94/13 I 73/17), Uredbe o održivom gospodarenju otpadom (NN50/17) i Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pule, trgovačko društvo Pula Herculanea d.o.o. je izradilo Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada za područje pružanja usluge Grada Pule, Općina: Barban, Fažana, Marčana, Ližnjan i Svetvinčenat (u nastavku: Cjenik usluga). Cjenik usluga upućen je na prethodnu suglasnost u jedinice lokalne samouprave. Savjet potrošača javnih usluga Grada Pule je na sjednici održanoj 28.05.2018. dao pozitivno mišljenje na prijedlog Cjenika usluga. Po dobivenom pozitivnom mišljenju Savjeta potrošača javnih usluga, Gradonačelnik Grada Pule dana 29.05.2018. daje suglasnost na konačni prijedlog Cjenika usluga (Zaključak o davanju suglasnosti na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada (Klasa 307-03/18-01/3, URbroj: 2168/01-03-03-03-0292-18-6). Po dobivanju suglasnosti Gradonačelnika stekli su se svi uvjeti za primjenu Cjenika usluga. Cjenik usluga primjenjuje se od 01.07.2018. godine i nalazi se s desne strane u okviriću na našim stranicama.

Odvoz glomaznog otpada u MO Valdebek

30.05.2018

Grad Pula u suradnji s mjesnim odborima nastavlja akciju sakupljanja glomaznog otpada. Tako će tijekom slijedećeg vikenda 2/3 lipnja, Pula Herculanea baje postavit u MO Valdabek lokacije baja su sljedeće: na raskrižju ulice Dolinka i Kavrerskog puta, raskržje Valdebečkog puta i Mihovilovićeve,na raskržju kod ex Puljankinog marketa,u ul.Valdebečki put kod konobe Zvane, u ul. J.Crnobori i Škokovica kod marketa „Tina“,u Fojbonu(kod „Zlatne ruke“), na raskržju ul.Monte magno i Viovica,na početku šumice u ul.Valdebečki put te kod kbr.80, na raskržju ul.Sv.Felicite i Monte mango, te na polovici u ul.Drenovica, na polovici ulice Šantamarina na Medulinskoj cesti kod kbr.50, i u produžetku ulice Peruškov prilaz.Svrha akcije je selektivno izdvajanje otpada na način da svaka vrsta otpada završi na odgovarajućem mjestu, te da se spriječi nastanak divljih odlagališta. Podsjećamo da građani mogu pod glomazni otpad odložiti sav otpad koji se ne može odložiti u postojeće posude, osim građevinskog otpada (šute,prozori, vrata…).

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom

17.02.2018

Poštovani stanari u višestambenim zgradama, plakat možete preuzeti na sljedećem linku: http://www.herculanea.hr/opo/Plakat_UGKO.pdf

JEDINO PROPISANO ODLAGANJE OTPADA OSIGURAVA ČIST I UREDAN GRAD

20.10.2017

U užem centru Grada Pule uveden je novi način prikupljanja otpada putem podzemnih posuda. Novi način prikupljanja otpada uveden je kako bi se na kvalitetan način riješilo održavanje higijene na javnim gradskim površinama i spriječilo odlaganje otpada na javnim površinama. Podzemni spremnici postavljeni su na 5 lokacija u užem gradskom centru, i to: Trg Sv. Tome, Kapitolinski trg, Danteov trg, Park grada Graza i Ciscuttijeva ulica. Sva domaćinstva iz navedenih lokacija su kontaktirana kod podjele elektronskih ključeva i obaviještena o novom načinu prikupljanja otpada putem podzemnih kontejnera. Domaćinstva su dobila brošuru o novom načinu prikupljanja otpada te letak o početku novog načina prikupljanja otpada. Ukupno je pametne ključeve – tagove zadužilo oko 600 domaćinstva. U bazi podataka još uvijek postoji određeni broj korisnika koji nisu zadužili pametne ključeve i to prvenstveno vlasnici stanova koji imaju podstanare ili apartmane ili korisnicima koji možda ovdje ne žive trenutno. Potrebno je napomenuti da je prije povlačenja posuda za otpad s javnih površina probni period rada i prilagodbe na podzemne posude trajao puna 4 mjeseca. Od ukupnog broja domaćinstava i poslovnih subjekata preko 90% pridržava se novog načina prikupljanja. S obzirom da pojedinci u manjem broju ne odlažu otpad na propisan način već odlažu otpad na neprimjerenim lokacijama u samom gradskom središtu i to najčešće pored kanta za sitni otpad u Ulici Sergijevaca i Kandlerovoj ulici te pored podzemnih posuda i tako nagrđuju izgled gradskog središta započet će se s nadzorom nad provedbom propisnog odlaganja otpada od strane komunalnih redara, sve sukladno Odluci o komunalnom redu (Službene novine 17/14). Osim nadzora od strane komunalnog redarstva, izvršit će se dodatno informiranje korisnika postavljanjem obavijesti na svim zgradama koje su dio projekta a korisnici koji su zavedeni u bazi podataka dobiti će obavijest o obavezi zaduženja pametnog ključa. Također sve lokacije podzemnih posuda će se pokriti video nadzorom kao i kritične točke u ulici Sergijevaca i Kandlerovoj ulici te lokacija podzemnih posuda. Predviđena kazna za onečišćavanje javnih površina iznosi 1000 kuna za fizičku osobu (članak 57. Službene novine). Kako bi izbjegli bespotrebno kažnjavanje mole se građani da koriste predviđene podzemne otoke putem ključeva za odlaganje otpada. Svi oni koji nisu zadužili svoj ključ za odlaganje otpada a uredno plaćaju račune za odvoz otpada mole se da se odmah jave u Pula Herculaneu na broj telefona: 052-541-597 od 07,00-13,00 sati i dogovore preuzimanje ključeva te da, i tom prilikom, dobiju sve potrebne informacija o postupanju s otpadom. Korisnici sustava koji nisu evidentirani u bazu podataka Pula Herculanee mole se da to učine što prije kako bi dobili svoj ključ za odlaganje otpada. Kontakt broj za registraciju novih korisnika je 052-638-406, 638-407, 638-409. S obzirom da se radi o manjem broju korisnika koji se ne pridržavaju odluke o načinu odlaganja komunalnog otpada ovim putem koristimo priliku da se zahvalimo svim našim korisnicima koji poštuju upute i odlažu otpad na propisan način!

Novi raspored odvoza otpada od 16. 10. 2017.

13.10.2017

Pula Herculanea d.o.o. od 16. 10. 2017. uvodi novi raspored odvoza otpada u mjesnim odborima Veli Vrh,Nova Veruda, Vidikovac, Valdebek i cijela Medulinska cesta i Valturskoj ulici kako sljedi: MO Veli Vrh – preostali otpad - PONEDJELJAK/ČETVRTAK – Paganorska, Samager, Karšiole, Prilaz Cerella, Brist, Varetonova stancija, Valdenaga, Fojba, Paduljski put, Sponzina, ulica braće Leonardelli, Vallelunga MO Nova Veruda – preostali otpad – SRIJEDA/SUBOTA – Vidikovac, Rohreggerova, Facchinetijeva, Pulj. Španjolskih boraca, Benussijeva, Monte Paradiso, Jelušićev prilaz, Palisina, Mardeganijeva, Coceicheva, De Franceschijeva, Carlijeva, Gerrvaisova, Caprinov prilaz, Šenoina, Bratulićev prilaz, cesta Prekomorskih brigada, Rapiciov prilaz MO Vidikovac – preostali otpad – SRIJEDA/SUBOTA – Lošinjska, Marsovo polje, G. Martinuzzi, Coppova, Mažuranićeva, Kašićeva, Marijanijeva, Piranesijev prilaz, Heiningerova, Jakova Puljanina, Meštrovićeva, Šibenska, Menacije Priskina, Rabarova. MO Valdebek i cijela Medulinska cesta – preostali otpad – UTORAK/PETAK – Valdebečki put, Jasne Crnobori, Škokovica, Monte Magno, Bačićev prilaz, Mihovilovićeva, Putinjina, Ivančićeva, Katušićev prilaz, Sv. Felicite, Peruškov prilaz, Viovica, Prilaz Pjacal, Templarski prilaz, Furlanski prilaz, Modrušanov prilaz, Drenovica, Koleži, Monte Karoca, Šantamarina, Pod Murvon, Lovežica, Valbruna, Dolinka, Kavrerski put, Špiljavac, Wolffova, Medulinska cesata, Fojbon. VALTURSKA ULICA – preostali otpad – UTORAK/PETAK Molimo građane da posude za otpad odlože ispred kućnog praga na uobičajeno mjesto večer prije. Selektivno prikupljeni otpad odvoziti će se po sljedećem rasporedu: Mjesni odbor Veli Vrh plava i žuta vrećica svaki ponedjeljak u mjesecu, zelena vrećica – svaki prvi ponedjeljak u mjesecu. Mjesni odbor Nova Veruda plava i žuta vrećica svaku srijedu u mjesecu, zelena vrećica – svaki prvu srijedu u mjesecu. Mjesni odbor Vidikovac plava i žuta vrećica svaku srijedu u mjesecu, zelena vrećica – svaku prvu srijedu u mjesecu. Mjesni odbor Valdebek i cijela Medulinska cesta plava i žuta vrećica svaki petak u mjesecu, zelena vrećica – svaki prvi petak u mjesecu. Valturska ulica plava i žuta vrećica svaki utorak u mjesecu, zelena vrećica – svaki prvi utorak u mjesecu.

Podjela kompostera

16.06.2017

Pula Herculanea će počevši od 19. lipnja 2017. godine vršiti podjelu kompostera za sve građane koji su ispunili i poslali zahtjeve za dodjelu kompostera putem svojih mjesnih odbora. Komposteri će se dijeliti u mjesnim odborima Veli Vrh, Valdebek, Busoler i Stoja, a u ovoj je fazi predviđena podijela oko 300–tinjak kompostera. Komposteri će se dijeliti u popodnevnim satima (od 13-20h) započevši sa mjesnim odborom Veli Vrh, zatim Valdebek, te Busoler i Stoja, a sama dodjela izvršit će se prema redoslijedu prijava. Uvjeti koje svako domaćinstvo mora ispunjavati da bi dobilo komposter je zelena okućnica te da su podmirena dugovanja prema Gradu Puli. Osnovna funkcija kompostera je zbrinjavanje biorazgradivog otpada iz kuhinja i vrtova kako bi se spriječilo odlaganje navedenog otpada na odlagalište otpada te poticao proces kružnog gospodarenja otpadom. U biorazgradivi otpad iz kuhinja koji je moguće kompostirati ubrajamo: ostatke od čišćenja voća i povrća, ocvalo cvijeće iz vaza, talog od kave i čaja, ljuske jaja i slično. Otpad iz vrtova koji se može obrađivati u komposterima je: otpalo lišće, prosušena zelena trava, piljevina, usitnjene grančice, kora stabala... Detaljnije informacije o vrsti i načinu kompostiranja građani će dobiti putem prigodnih letaka. Znamo da svakodnevno proizvodimo ovaj organski otpad te da taj otpad sačinjava oko 30 posto otpada koji odlažemo u kantu za preostali otpad. S druge strane kompostiranjem organski otpad pretvaramo u zemlju ili humus koji možemo ponovno koristiti u našem vrtu i na taj način vratiti rahlost tlu, poboljšati sastav tla i njegovu hranjivost.

Obavijest

31.05.2017

Poštovani korisnici i-računa, ispričavamo Vam se što smo Vam zbog tehničkih poteškoća dostavili i-račun za uslugu sakupljanja i odvoza komunalnog otpada za razdoblje ožujak – travanj 2017. godine nakon isteka valute, te Vas obavještavamo da se valuta računa produžuje do 10. 06. 2017. godine, te da na isti nećemo obračunavati zakonsku zateznu kamatu. Zahvaljujemo na razumijevanju.

Nastavak podjele posuda za poslovne subjekte u užem gradskom središtu

23.05.2017

prema najavama, danas se u Ciscuttijevoj ulici u Puli nastavlja podjela posuda za poslovne subjekte u gradskom središtu koji su dio pilot projekta odnosno novog načina prikupljanja otpada u užem gradskom centru. Sutra će na redu biti Flanatička ulica te ostali subjekti u ulici Sergijevaca, Kandlerovoj ulici, Fontička, Smareglina, Veronska, Laginjina, Dobrilina, Anticova, Švalbina, Flaciusova, Riva, Forum, Danteov trg i još par korisnika po okolnim uličicama.. S obzirom na početak turističke sezone i otvaranje brojnih sezonskih objekata danas se započelo s drugom fazom podjele individualiziranih posuda prije svega namijenjenih poslovnim subjektima koji stvaraju veće količine komunalnog otpada. Tu prije svega mislimo na ugostiteljske objekte koji imaju veće količine organskog otpada. Također, posude će zadužiti i poslovni subjekti koji se bave trgovinom. Podsjećamo, svi poslovni subjekti u užem gradskom središtu dužni su zadužiti posudu odgovarajućeg volumena i pridržavati se novog režima odvoza komunalnog i ambalažnog otpada. zajedno s posudom svaki će poslovni subjekt dobiti i brošuru sa načinom i rasporedom odvoza. Osim odvoza komunalnog otpada, svaki subjekt dužan je odvajati i ambalažni otpada te ga uredno pripremiti sukladno uputama za odvoz (papirnata i kartonska ambalaža, plastična i drvena ambalaža, metalna i dr.). U ljetnim mjesecima otpad će se odvoziti najmanje dva ili tri puta u toku dana kako bi se izbjeglo odlaganje otpada pored posuda na javnim površinama. Pula Herculanea nakon podjele i zaduženja individualnih posuda poslovnim subjektima i prelaska na novi način odvoza, povući će sadašnje posude koje su u užem gradskom središtu razmještene na potezu od trga Sv. Tome do Ciscuttijeve ulice. Također, za građane koji obitavaju u tom dijelu grada već su podijeljeni elektronski ključevi za odlaganje u podzemne posude. Molimo sve korisnike da na vrijeme zaduže posudu ili elektronski ključ kako bi mogli pravovremeno prijeći na novi način prikupljanja otpada. Želimo istaknuti da se u dosadašnjem tijeku provođenja pilot projekta novi režim odvoza izuzetno dobro prihvaćen od strane kako građana tako i poslovnih subjekata. Pula Herculanea će zajedno s komunalnim redarstvom grada Pule redovito vršiti kontrole na samom trenu. Za sve dodatne informacije korisnici mogu nazvati broj telefona 052 541 597, od ponedjeljka do subote, od 7.00 do 13.00 sati.

Završen prvi ciklus pranja posuda za odlaganje komunalnog otpada

23.05.2017

Ovih je dana završen prvi ciklus pranja posuda za odlaganje komunalnog otpada. Praksa je to koju Pula Herculanea provodi svake godine, a do sada su oprane posude u užem gradskom središtu kao i u općinama Svetvinčenat, Marčana, Barban i Fažana. Trenutno se peru posude u općini Ližnjan. Krajem mjeseca pranje posuda u drugom ciklusu odvijat će se na širem gradskom području od centra prema prigradskim naseljima. Podsjećamo, najveći dio obiteljskih kuća na odvozu „od vrata do vrata“ dužan je svoje posude održavati urednim.

Orezivanje i uređenje krošnji stabala na području grada

17.03.2017

U sklopu aktivnosti održavanja javnih površina na području grada Pule orezuju se i uređuju stabla na više lokacija na području grada. U prethodnom periodu djelatnici Hortikulture društva Pula Herculanea d.o.o. orezali su veći dio krošnji ladonja na Giardinima, dok će se u nedjelju, 19. ožujka 2017. godine orezivati krošnje uz samu prometnicu. Stoga će za vrijeme izvođenja radova, zbog potrebe specijalnih i teretnih vozila te sigurnosnih razloga, za promet biti zatvorena Ulica Giardini te dio Laginjine ulice (u nastavku Ulice Gardini do raskrižja s Anticovom i Smareglinom ulicom), a vozila će se privremenom prometnom signalizacijom te ljudstvom preusmjeravati na obilazne pravce: Zagrebačka – Dobrićeva, Laginjina – Anticova, te Smareglina – Anticova. Autobusi javnog gradskog prijevoza moći će prometovati Giardinima prema redovnom voznom redu. Njega stabala se vrši kako bi se, nastavno na izvršenu dijagnostiku zdravstvenog stanja stabala, potpomogao njihov razvoj i opstanak u urbanim uvjetima, te povećao vigoritet. Nadalje, od 21. do 31. ožujka vršit će i orezivanje krošnji stabala u Ulici 43. istarske divizije kako ista ne bi predstavljale opasnost za ljude i imovinu, te sigurno odvijanje prometa. Orezivanjem krošnji osigurat će se i bolja osvijetljenost ulice. Za vrijeme izvođenja radova na snazi će biti privremena regulacija prometa na način da će u dijelu ulice u kojemu se izvode radovi biti onemogućeno prometovanje jednim prometnim trakom zbog potrebe parkiranja specijalnog i teretnog vozila. Molimo građane za strpljenje i razumijevanje te poštivanje privremene regulacije prometa.

Započinje izgradnja reciklažnog dvorišta

26.10.2016

Uvođenjem u posao izvođača radova, tvrtke Cesta d.o.o., službeno započinje izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Valmadama na prostoru današnjeg skladišta Pula Herculanee d.o.o.. U reciklažnom dvorištu moći će se besplatno zbrinuti, odnosno odlagati otpadni papir, metal, staklo, plastika, tekstil, jestiva ulja i boje, lijekovi, baterije, elektronička oprema te glomazni otpad. Predstoji i izrada letka kojim će se građane detaljno upoznati s radom reciklažnog dvorišta. Reciklažno dvorište ima značajnu ulogu u novom sustavu prikupljanja komunalnog otpada. U razvijenim sustavima selektivnog prikupljanja do 30% od ukupno prikupljenih korisnih sirovina prikupi se kroz reciklažna dvorišta. Reciklažno dvorište imat će osim mogućnosti odlaganja raznih korisnih sirovina i mogućnost zbrinjavanja manjih količina zelenog otpada (iz vrta) što danas građanima predstavlja problem zbog udaljenosti odlagališta Kaštijun. Takva vrsta otpada će se mljeti i poslije ponovno koristiti čime će se još više doprinijeti izdvajanju korisnih sirovina iz otpada. Investicija je vrijedna oko 2,8 milijuna kuna, a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, osim što je u cijelosti financirao izradu projektne dokumentacije, sufinancira i projekt sa 1.740.000,00 kuna dok ostatak vrijednosti investira Grad Pula. Radovi se planiraju okončati u roku od tri mjeseca, a sam početak rada reciklažnog dvorišta započet će nakon ishodovanja sve potrebne dokumentacije, odnosno najkasnije do kraja lipnja 2017. godine. Uz već postojeće reciklažno dvorište u Metisu, izgradnjom reciklažnog dvorišta u Valmadama te novog predviđenog u sklopu Županijskog centra za gospodarenje otpadom na Kaštijunu, Pula će imati ukupno tri reciklažna dvorišta te će se građanima osigurati da, u konačnici, sav navedeni otpad mogu besplatno odlagati na sve tri lokacije.

Ljetni raspored odvoza otpada za građane

20.06.2016

Sukladno ulasku u ljetnu sezonu i povećanju proizvedenog volumena otpada Pula Herculanea d.o.o. od 20. 6. 2016. uvodi ljetni raspored odvoza za mjesne odbore Veli Vrh, Valdebek i Busoler kako sljedi: MO Veli Vrh – PONEDJELJAK/ČETVRTAK – Fažanska cesta, Paganorska, Samager, Karšiole, Prilaz Cerella, Brist, Varetonova stancija, Valdenaga, Fojba, Paduljski put, Sponzina, ulica braće Leonardelli. MO Veli Vrh – UTORAK/PETAK – Partizanski put, Vodnjanska cesta, Bunarska cesta, Borik, Jeromelina, Galižanski odvojak, Grubišina, Brunjakova, Zahtilina, Belasova, Creska, Veli Vrh, Ližnjamoro, Petrovićeva, Antenska, Butkovićeva, Tivolski put, Valmarinski put, Vidrijanski put, ulica Monte Lesso, Ruban, Capeleri, Monte Bici, Prilaz Kanal. MO Valdebek – UTORAK/SUBOTA. MO BUSOLER – PONEDJELJAK/ČETVRTAK. Molimo građane da posude za otpad odlože ispred kućnog praga na uobičajeno mjesto večer prije, budući će naš kamion za odvoz otpada preuzeti otpad od 5h u jutro na dalje. Selektivno prikupljeni otpad odvoziti će se po sljedećem rasporedu: Mjesni odbor Veli Vrh - plava i žuta vrećica svaki radni četvrtak u mjesecu - zelena vrećica – svaki 1. radni četvrtak u mjesecu. Mjesni odbor Valdebek - plava i žuta vrećica svaki radni petak u mjesecu - zelena vrećica – svaki 1. radni petak u mjesecu. Mjesni odbor Busoler - plava i žuta vrećica svaki radni utorak u mjesecu - zelena vrećica – svaki 1. radni utorak u mjesecu. Obavještavamo građane gore navedenih mjesnih odbora da ćemo ovaj tjedan odvoziti otpad prema starom i novom rasporedu odvoza. Zahvaljujemo na razumijevanju.

U užem centru Pule uskoro nove podzemne posude za otpad

18.05.2016

Danas su započeli radovi na uređenju i postavljanju prve lokacije podzemnih posuda u užem gradskom središtu, a sama lokacija nalazi se u parku Grada Graza uz Ulicu Benediktantske opatije u blizini Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Osim ove, predviđeno je postavljanje podzemnih posuda na još četiri lokacije i to u Anticovoj ulici, Ciscutijevoj ulici, Kapitolinskom trgu i Trg Svetog Tome. Obzirom da je riječ o užem gradskom središtu, radovi će se odvijati pod nadzorom konzervatora i arheologa. Postavljanjem podzemnih posuda za otpad u užem gradskom središtu stvorit će se preduvjeti za prelazak na nov način prikupljanja kućnog komunalnog otpada, a same posude bit će isključivo namijenjene građanima koji žive u navedenoj zoni. Navedene posude nabavljene su uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša. Prema planiranom rasporedu, intencija je u užem gradskom središtu postaviti i urediti između 15 i 20 lokacija podzemnih posuda gdje će građani koji žive na tom području moći odlagati svoj kućni komunalni otpad. Na svakoj lokaciji nalazit će se četiri podzemne posude i to namijenjene za ostali kućni komunalni otpad te za odlaganje korisnih sirovina plastike, stakla i papira i kartona. U drugoj fazi građani koji obitavaju u užem gradskom središtu dobiti će tagove-ključeve koji će omogućiti otvaranje poklopaca na podzemnim posudama te će moći odložiti svoj otpad. Po ugradnji svih podzemnih posuda na predviđenim lokacijama sadašnje posude na javnim površinama biti će povučene. Postavljanje podzemnih posude vezano je i za novu Odluku o odlaganju komunalnog otpada koja je nedavno donesena, a odnosi se na poslovne subjekte u užem gradskom središtu i načinu prikupljanja njihovog komunalnog otpada. Naime, provedenom anketom utvrđeno je da preko 70 posto komunalnog otpada stvaraju upravo poslovni subjekti u užem gradskom središtu te je stoga potrebno odvojiti način prikupljanja komunalnog otpada poslovnih subjekata i otpada iz domaćinstava kako bi se mogla provesti adekvatna naplata usluge prikupljanja komunalnog otpada (po principu plati koliko odlažeš) te kako bi se izbjegle ružne slike prenatrpanih posuda za otpad na javnim površinama, a koje su isključivo namijenjene domaćinstvima. Podsjećamo, Odlukom o načinu prikupljanja miješanog komunalnog otpada iz prodajnih i ugostiteljskih objekata u užem gradskom središtu svi poslovni subjekti dužni su zadužiti posudu odgovarajućeg volumena koju će se prema režimu odvoza prazniti dva puta dnevno. Uvjet za dobivanje terase ja izdavanje potvrde o zaduženju posude, a do sad se četrdesetak ugostitelja odazvalo i dobilo potvrdu o zaduženju. Osim ugostiteljskih objekata posudu moraju zadužiti i ostali poslovni subjekti u užem gradskom središtu te će ovih dana predstavnici Grada i Pula Herculanea ponovno izaći na teren kako bi provjerili zaduženja posuda. Koristimo priliku i pozivamo sve ugostitelje i poslovne subjekte koji posudu još nisu zadužili da se jave u Pula Herculanea-u. Osim komunalnog otpada, poslovnim subjektima na raspolaganju će biti i mogućnost odvoza selektivno prikupljenih sirovina. Tijekom ljetne turističke sezone kontinuirano će se vršiti kontrole o pridržavanju uvedenog režima odvoza otpada, pri ćemu podsjećamo da je svaka posuda čipirana i vezana za taj poslovni subjekt, te će se po kontroli lako moći utvrditi pridržava li se poslovni subjekt novog režima prikupljanja i pražnjenja otpada.

Podjela kompostera

29.01.2016

U skladu sa ostalim aktivnostima na uspostavi sustava selektivnog prikupljanja grad Pula i Pula Herculanea u narednom periodu pokrenut će akciju podjele kompostera namjenjenih obitejskim kućama sa zelenom okućnicom, odnosno vrtom. Zbrinjavane zelenog otpada jedan je od problema sa kojim se suočavaju građani koji imaju zelenu okućnicu ili mali vrt uz svoju obiteljsku kuću. Danas je zbrinjavanje zelenog otpada moguće vršiti odlaganjem jedne autoprikolice na Kaštijunu besplatno ili uz naplatu odvoza većih količina. Uskoro će započeti gradnja reciklažnog dvorišta u Valmadama u prostorima Pula Herculanee gdje će se također besplatno moći odlagati zeleni otpad koji će se potom mljeti i zbrinjavati. Podsjećamo, zelenom otpadu nije mjesto na javnim površinama pored posuda za komunalni otpad. Komposteri su namjenjeni rješavanju manjih količina zelenog otpada kao i organskog otpada te na taj način mogu značajno unaprijediti selektiranje upravo navedenih frakcija iz kojih je moguće dobiti kompost koji će vlasnici okućnica moći koristiti u svojim daljnjim aktivnostima, a istovremeno izdvajati te korisne sirovine i u konačnici u budućnosti na taj način utjecati na smanjenje računa za uslugu odvoza komunalnog otpada. Grad Pula i Pula Herculanea u proteklim su godinama već postavili kompostere u pojedinim mjesnim odborima kao što su Nova Veruda i Veli Vrh koji su bili dio pilot projekta. Danas smo taj sustav selektiranja unaprijedili i prilagođavamo ga potrebama naplate usluge prema proizvedenom volumenu otpada. Male posude od 120 i 240 litara već su podijeljene na podrulju mjesnih odbora Nova Veruda, Veli Vrh i Stoja, a u drugom mjesecu na redu je područje mjesnog odbora Valdebek, te kasnije i ostala područja grada koja imaju obiteljske kuće do tri stambene jedinice. Podjela kompostera vršit će se po svim mjesnim odborima gdje postoje obiteljske kuće sa zelenom okućnicom, a građani će o tome biti pravovremeno izvješteni. Ukoliko se pokaže interes za komposterima moguće su i dodatne nabavke. Ovom nabavom kupljeno je ukupno 500 komada uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša.

Odvoz božićnih jelki

12.01.2016

Tijekom ovog tjedna djelatnici Pula Herculanee krenuli su sa sakupljanjem i odvozom božićnih jelki na za to predviđenu zajedničku lokaciju, gdje će se one nastojati što kvalitetnije iskoristiti. U skladu s time, pozivamo sve građane koji nemaju mogućnost kvalitetnog iskorištavanja božićnih jelki, odnosno njihovog odvoza, da ih ostave uz naše posude za otpad (kontejnere). Poželjno je da ih građani odlože u jutarnjim satima kako bi se izbjeglo potencijalno nastajanje štete. Također, pozivamo građane da „žive“ jelke s korijenom, čim malo zatopli, posade u svoj vrt ili okućnicu uz svoju zgradu, te da one rezane iskoriste kao energent ili kao dio smjese za kompostiranje.

Blagdansko ukrašavanje grada 2015-2016

18.11.2015

Kao i svake godine, studeni je mjesec kada se, zbog nadolazećih blagdana u prosincu, pristupa blagdanskom ukrašavanju grada. Za tu prigodu koristit će se, uglavnom, svjetleća dekoracija uz eventualno upotrebu drugih dekorativnih elemenata ovisno o lokaciji i potrebi. Tako će i ove godine Pula biti okićena na način koji su Puležani imali prigodu upoznati još prošle godine kada je najuži centar grada zasvijetlio u RGB (red-green-blue) rasvjeti, a ostali u klasičnoj bijeloj boji. Najuži centar grada razumijeva potez koji čini Trg Forum, Ulica Sergijevaca, Laginjina i Istarska ulica te Trg na mostu koji, iako se ne nalazi u samom centru grada, predstavlja logički nastavak ovog poteza te će i ove godine biti osvijetljen u RGB rasvjeti. U ostalim dijelovi grada bit će prisutna jednostavna i elegantna bijela rasvjeta. Tako će ovi ukrasi biti postavljeni na i oko fontane na Danteovom trgu, na kuli i stablima na Giardinima, na fontani na Narodnom trgu, na rasvjetnim stupovima ispred zgrade MUP-a, u Arsenalskoj ulici. Na rasvjetnim stupovima na raskrižjima duž zaobilaznice (tj. Ulice prekomorskih brigada) i na južnom bulevaru (ulica Veruda) postavit će se stilizirane jelke s raznobojnim kuglicama u 3 veličine. Ukrasi u vidu stiliziranih pahuljica i cvijetova naći će svoje mjesto na rasvjetnim stupovima u perifernim dijelovima grada, dok će prošlogodišnji hit - jeleni iz Titovog parka biti premješteni na Giardine gdje će zajedno s kućom djeda Mraza razveseljavati najmlađe. Prigodno, anđeo s trubicom svoje će mjesto i ove godine naći na parkovnoj površini uz Katedralu, a novouređeni kružni tok na Santorijovoj će, uz već poznate kugle, dobiti i stilizirane jelke u obliku stošca. Ulaz u grad iz pravca Velog Vrha (raskrižje Vodnjanske i Creske ulice, te Paduljskog puta) također će dobiti blagdansku rasvjetu kao i dio Ulice 119. brigade te Santorijeva ulica. Na Narodnom trgu će kao i prethodnih godina i ove godine ulogu novogodišnjeg drvca preuzeti velecvjetna magnolija posađena uz fontanu, a Pulu će ove godine, uz dosadašnje 12 metarsko novogodišnje drvce na Forumu, krasiti još jedno na Portarati. S postavljanjem božićne i novogodišnje dekoracije započet će se 18.11. 2015. godine na perifernim dijelovima grada, nakon čega će se ukrasi postavljati prema centru grada. Predmetne poslove obavlja tvrtka Vintijan iz Pule, a ista je izabrana putem natječaja kao podizvođač tvrtke Vista Team d.o.o. koja je odabrana kao najpovoljniji ponuđač. Vrijednost predmetnih radova je 139.980,00 kn (bez PDV-a). Za dio radova na postavi i skidanja RGB rasvjete odabran je putem javnog natječaja kao najpovoljniji ponuđač obrt Ara electronic iz Pule, a za tu svrhu utrošit će se 229.000,00 kn (bez PDV-a).

MO Nova Veruda - dodatni tjedni odvoz

08.06.2015

Sukladno ulasku u ljetnu sezonu i povećanju proizvedenog volumena otpada Pula Herculanea d.o.o. uvodi dodatni tjedni odvoz za područje MO Nova Veruda na kojem se provodi pilot projekt “ Novi način prikupljanja komunalnog otpada”. U tjednu od 8. – 14. 6. 2015. godine uvodi se dodatni odvoz subotom. Građani MO Nova Veruda u navedenom tjednu mogu svoje posude sukladno dosadašnjem rasporedu izvaditi utorkom predviđeni dio naselja (ulice Vidikovac, Rohregerova, Facchinetijeva, Pulj. Španjolskih boraca, Benussijeva, Monte paradiso, Jelušićev prilaz) i četvrtkom predviđeni dio naselja (ulice Palisina, Mardeganijeva, Cocheiceva, De Franceschijeva, Carlijeva, Gervaisova, Caprinov prilaz, Šenoina, Bratulićev prilaz, Schiavuzzijev prilaz). Svi građani MO Nova Veruda svoje posude u uobičajeno vrijeme mogu izvaditi i u subotu (13. 6. 2015. Godine) kada se uvodi dodatni odvoz. Od 15. 6. 2015. godine pa na dalje odvoz kućnog komunalnog otpada vršiti će se za sve žitelje MO Nova Veruda SVAKI UTORAK I SUBOTU u uobičajeno vrijeme vađenjem posude ispred “kućnog praga”. Također selektivno prikupljeni otpad (PAPIR, KARTON I PLASTIKA) odvoziti će se SVAKE SRIJEDE na uobičajeni način putom vrećica. Molimo građane da odvoje sirovine u za to predviđene vrećice. Staklo će se uskoro moći odvojiti u posebne posude koje će biti razmještene po mjesnom odboru, o čemu će građani biti pravovremeno obaviješteni. Prelaskom na novi način broja odvoza prestaje važiti raspored odvoza koji se nalazi na podijeljenim brošurama i letku. Ovim putom molim građane MO Nova Veruda koji su zadužili posudu od 120l a u svojim obiteljskim kućama imaju apartmane koji se iznajmljuju turistima ili imaju podstanare da se jave u Pula Herculanea i zaduže posudu većeg volumena ili dodatnu posudu ukoliko smatraju da im je posuda od 120l nedostatnog volumena. Ukoliko se ukaže potreba tijekom ljetne sezone izvršiti će se daljnje povećanje broja odvoza na tjednoj osnovi o čemu će građani MO Nova Veruda biti pravovremeno obaviješteni.

Stanje ekosustava Pulskog akvatorija

17.02.2014

U skladu sa usvojenim EU vodnokomunalnim direktivama grad Pula ima obvezu do kraja 2018. godine izgraditi novi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Osim trenutne izgradnje obalnog kolektora u tijeku su aktivnosti vezane za izradu projektne dokumentacije za apliciranje prema strukturnim fondovima EU. Dio te dokumentacije sadržavati će izradu nove studije utjecaja na okoliš. U sklopu priprema za izradu nove studije o utjecaju na okoliš sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Pule, Pula Herculanea je izradila izvještaj o stanju prirode i okoliša u akvatoriju grada kao dijela studije utjecaja na okoliš. Prošlog su ljeta vršena ispitivanja stanja okoliša i prirode u akvatoriju grada. Ispitivanja su obavljena na vrhuncu turističke sezone, kada su onečišćenja i količine otpadne vode na vrhuncu. Iako se kvaliteta morske vode na pulskim plažama redovito prati i objavljuje na web stranicama Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, ovo su ispitivanja posebno zanimljiva jer obrađuju upravo okoliš u radijusu utjecaja postojećeg podmorskog ispusta. Ispitivanja je obavio Institut Ruđer Bošković, pod stručnim vodstvom dr. Sandija Orlića. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Valkane s podmorskim ispustom egzistira na postojećoj lokaciji od 1986.g. Na njega je u razdoblju korištenja stizala otpadna voda samo s južnog dijela grada koja se čistila na grubim rešetkama, pjeskolovu i mastolovu, na nivou tzv. predtretmana. Novi uređaj za pročišćavanje otpadne vode graditi će se sa kapacitetom koji može primiti otpadne vode cijelog grada. Novi uređaj podrazumijeva modernu tehnologiju što znači da će iz izlazne vode, koja se upušta u more biti uklonjeno 90% suspendirane tvari (vidljiva kao zamućenje u odnosu promatranje na čiste vode), i minimalno 70% bioloških onečišćenja, te minimalno 75% kemijskih onečišćenja, što je u odnosu na postojeće stanje veliki skok u smjeru ekološke prihvatljivosti. Novi podmorski ispust gradit će se na lokaciji uz postojeći, pa je zanimljivo vidjeti kakav je utjecaj na prirodu imalo do sada ispuštanje grubo čišćene vode na toj lokaciji. Postojeći podmorski ispust već gotovo trideset godina transportira otpadnu vodu 1,5 km od kopna, do dubine od 36 m. Istraživanja obavljena ljetos u širokom rasponu mjernih mjesta na kojima se eventualno moglo očekivati onečišćenje zbog ispuštanja otpadnih voda pokazala su da je čak i nad samim mjestom ispusta, zahvaljujući izvrsnom položaju, dubini i strujama mora, voda izvrsne kvalitete! Osim morske vode ispitivan je i morski sediment na dnu. Morski sediment je osjetljivi indikator zagađenja u morskom okolišu jer se ona u njemu akumuliraju kroz vrijeme, te predstavlja krajnje odredište svih zagađenja koji uđu u neki ekosustav. Osim opasnosti da pod određenim fizikalno-kemijskim uvjetima takva zagađenja mogu ponovno prijeći u morsku vodu, ona su i opasnost za organizme, posebno one koji su životnim prostorom i prehranom vezani za dno. Istraživanje sedimenta potvrdilo je podatke dobivene ispitivanjem morske vode – negativan utjecaj čovjeka na okoliš u slučaju podmorskog ispusta grada Pule je minimalan. Ne iznenađuje stoga ni podatak o 67 biljnih i životinjskih vrsta koje su za vrijeme istražnih radova u istražnom profilu uz postojeći podmorski ispust kao ni zaključak da i nakon gotovo tridesetogodišnjeg ispuštanja otpadne vode na lokaciji u sredini zaljeva Brankoras ovo područje i dalje spada u kategoriju čistih ekosustava. U narednom razdoblju planira se i izrada nultog stanja za Pulski zaljev kako bi se nakon završetka gradnje obalnog kolektora i puštanja nove kanalizacijske infrastrukture u funkciju pratilo poboljšanje eko sustava Pulskog zaljeva jer se otpadne vode nepročišćene više neće ispuštati direktno u zaljev.

Odluka o priključenju na sustav javne odvodnje

22.12.2011

Dana 21.11.2011. stupila na snagu nova Odluka o priključenju na sustav javne odvodnje. Ista je donesena stoga što se materija priključivanja trebala uskladiti s odredbama Zakona o vodama.
Tekst odluke moguće je pregledati na ovoj web stranici klikom na poveznicu u okviriću s desne strane.

POZIV ZA DOSTAVU PRIMJEDBI I PRITUŽBI GRAĐANA

02.12.2011

Poštovani, na području Vaše jedinice lokalne samouprave u tijeku je provedba izgradnje kanalizacijskog sustava u okviru Projekta zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području (Coastal Cities Water Pollution Control). Pozivamo Vas da svoje eventualne primjedbe i pritužbe koje se odnose na negativan utjecaj zahvata na okoliš, zaštitu vlastite imovine ili druga pitanja dostavite na slijedeće adrese ili prijavite na slijedeće kontakt brojeve radnim danom u vremenu od 8.00 do 14.00 sati: Marija Vizner HRVATSKE VODE– Jadranski projekt Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb; tel:: 01/ 6307-620 fax: 01 /6307-657 e-mail: marija.vizner(at)voda.hr Danijela Kosić HRVATSKE VODE – Jadranski projekt Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb tel: 01/ 6307-395 fax: 01/ 6307-657 e-mail: danijela.kosic(at)voda.hr Milvia Gjurović PULA HERCULANEA - EKO - Pula Trg I. Istarske brigade 14, 52 100 Pula Tel.: 052/638-442 Fax.: 052/500-031 e-mail: milvia.gjurovic(at)herculanea.hr Odgovore na dostavljene primjedbe objavit ćemo na navedenim internet stranicama ili Vam dostaviti putem pošte/e-mail adrese u roku od 15 dana od dostave pritužbe ili primjedbe.