Novosti :

MO VALDEBEK - podjela plavih i žutih posuda

07.05.2021

U skladu sa planiranim aktivnostima dolaskom posuda (plave i žute) za prikupljanje korisnih sirovina papir-karton, plastika i metal i tetra-pak ambalaža Pula Herculanea d.o.o. kreće sa podjelom svojim korisnicima. Do sada su naši korisnici na raspolaganju imali vrećice koje su bile prelazno rješenje u kojima su odvajali korisne sirovine. Dodjelom individualnih posuda za plastiku, papir-karton i metal više neće biti potrebe te korisne sirovine stavljati u vrećice i čuvati do dana odvoza. Termini i način odvoza korisnih sirovina se ne mijenjaju, dovoljno je posudu za papir i karton te plastiku izvaditi ispred kućnog praga na dan odvoza kao i za odvoz komunalnog otpada. Za preuzimanje posuda ne trebate biti na adresi, niti se usluga naplaćuje. Posude možete početi koristiti odmah, te nema potrebe stavljati vrećice unutar samih posuda, pogotovo u posudu za papir i karton. Naše korisnike podsjećamo da staklenu ambalažu mogu kao i do sada odlagati u najlone po postojećem rasporedu odvoza. Ovim putem Vas obavještavamo da će dodjela posuda biti od 10. 5. 2021. do 15. 5. 2021., od 7.00 do 14.00 sati, od vrata do vrata. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 052/544-094 od ponedjeljka do subote od 7.00 do 13.00 sati, ili na 052/638-401 od ponedjeljka do petka od 7.00 do 15.00 sati ili putem e-maila: primjedbe@herculanea.hr

MO STARI GRAD - odvoz glomaznog otpada

07.05.2021

Ponedjeljak, 10. 5. 2021. Zagrebačka ulica (kod žute škole) – od 12.00 do 18.00 sati

MO ARENA - odvoz glomaznog otpada

30.04.2021

3. 5. 2021. raskrižje Kolodvorska-Akvilejski prilaz od 12.00 do 18. 00 sati; 4. 5. 2021. iznad Arene na parkingu od 12.00 do 18.00 sati.

MO VIDIKOVAC - odvoz glomaznog otpada

30.04.2021

5. 5. 2021. Voltićeva ulica na slobodnoj površini kod kućnog broja 9 od 12.00 do 18.00 sati; 6. 5. 2021. Marijanijeva ulica kod kućnog broja 1 od 12.00 do 18.00 sati; 7. 5. 2021. G. Martinuzzi (prema šumici) od 12.00 do 18.00 sati; 8. 5. 2021. Pizonova ulica (uza zid Doma Sv. Polikarp) od 8.00 do 13.00 sati.

Obavijest - MO Gregovica - podjela plavih i žutih posuda

24.04.2021

U skladu sa planiranim aktivnostima dolaskom posuda (plave i žute) za prikupljanje korisnih sirovina papir-karton, plastika i metal i tetra-pak ambalaža Pula Herculanea d.o.o. kreće sa podjelom svojim korisnicima. Do sada su naši korisnici na raspolaganju imali vrećice koje su bile prelazno rješenje u kojima su odvajali korisne sirovine. Dodjelom individualnih posuda za plastiku, papir-karton i metal više neće biti potrebe te korisne sirovine stavljati u vrećice i čuvati do dana odvoza. Termini i način odvoza korisnih sirovina se ne mijenjaju, dovoljno je posudu za papir i karton te plastiku izvaditi ispred kućnog praga na dan odvoza kao i za odvoz komunalnog otpada. Za preuzimanje posuda ne trebate biti na adresi, niti se usluga naplaćuje. Posude možete početi koristiti odmah, te nema potrebe stavljati vrećice unutar samih posuda, pogotovo u posudu za papir i karton. Ovim putem Vas obavještavamo da će dodjela posuda za Vaš mjesni odbor GREGOVICA biti od 4. 5. 2021 do 6. 5. 2021. od vrata do vrata, od 7.00 do 14.00 sati. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 052/544-094 od ponedjeljka do subote od 7.00 do 13.00 sati, ili na 052/638-401 od ponedjeljka do petka od 7.00 do 15.00 sati ili putem e-maila: primjedbe@herculanea.hr

ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA - MO GREGOVICA

23.04.2021

27. 4. 2021. Argonautska ulica – kod kućnog broja 72 od 12.00 do 18.00 sati; 28. 4. 2021. Mutilska ulica – prema Čačićevim stanovima od 12.00 do 18.00 sati; 29. 4. 2021. Kranjčevićeva ulica – na kraju prema šumici od 12.00 do 18.00 sati. Za sve dodatne informacije molimo Vas da nazovete na 052/541-597, 052/544-094 od ponedjeljka do subote, od 7.00 do 13.00 sati, ili na 052/638-401 od ponedjeljka do subote od 7.00 do 15.00 sati.

MO VALDEBEK - odvoz glomaznog otpada

16.04.2021

19. 4. 2021. Valdebečki put (površina preko puta kućnog broja 73 od 12.00 do 18.00 sati; 20. 4. 2021. Valdebečki put na sredini (početak šumice) od 12.00 do 18.00 sati; 21. 4. 2021. kod Valdebečkog igrališta od 12.00 do 18.00 sati; 22. 4. 2021. Monte Magno kod trafostanice od 12.00 do 18.00 sati; 23. 4. 2021. Medulinska ulica (kod kućnog broja 15 A, B) od 12.00 do 18.00 sati; 24. 4. 2021. raskrižje Dolinka/Kavrerski put od 8.00 do 13.00 sati; 26. 4. 2021. Fojbon (slijepi dio prema kućnom broju 1 i 3) od 12.00 do 18.00 sati.

ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA - MO VELI VRH I MO STOJA

11.04.2021

MO VELI VRH - 12. 4. 2021. početak Braće Leonadrelli kod dućana od 12.00 do 18.00 sati; 13. 4. 2021. Vodnjanska pred crpnom stanicom Kapeleri od 12.00 do 18.00 sati; 14. 4. 2021. ulica Borik (odvojak prema kućnom broju 11) od 12.00 do 18.00 sati; 15. 4. 2021. Antenska na slobodnoj površini kod kućnog broja 10 od 12.00 do 18.00 sati; MO STOJA - 16. 4. 2021. Lussijeva ulica od 12.00 do 18.00 sati; 17. 4. 2021. ulica Valkane (kod zida stare klaonice) od 8.00 do 13.00 sati.

ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA – MO ŠTINJAN

29.03.2021

7. 4. 2021. – križanje Štinjanske ceste i Fortin od 12.00 do 18.00 sati; 8. 4. 2021. – Baližerka (preko puta kućnog broja 75) od 12.00 do 18.00 sati; 9. 4. 2021. – raskrižje ulica Puntižela i Valceraš od 12.00 do 18.00 sati; 10. 4. 2021. – raskrižje ulica Šurida i prilaz Plazina (kod trafostanice) od 8.00 do 13.00 sati. Za sve dodatne informacije molimo Vas da nazovete na 052/541-597, 052/544-094 od ponedjeljka do subote, od 7.00 do 13.00 sati, ili na 052/638-401 od ponedjeljka do subote od 7.00 do 15.00 sati.

MO VERUDA - odvoz glomaznog otpada putem ROLO kontejnera

05.03.2021

Zbog povećanih potreba za zbrinjavanjem glomaznog otpada, koje su posebno izražene u proljetnom periodu, provodimo dodatnu aktivnost u programu odvoza i zbrinjavanja glomaznog otpada na području Pule. Ovim putem obavještavamo sve naše korisnike- fizičke osobe da ćemo u ožujku i travnju vršiti odvoz glomaznog otpada u Gradu Puli putem specijaliziranih spremnika - rolo kontejnera po pojedinim mjesnim odborima prema rasporedu. Organizacija prikupljanja glomaznog otpada provodi se u dogovoru sa MO-ima koji su sudjelovali u izradi prijedloga lokacija za smještaj rolo kontejnera. Akcija je započela 1.3.2021. godine i traje sve do svibnja 2021. godine. Rolo kontejnere premještamo po dogovorenom rasporedu. Detaljnije podatke o vremenu odlaganja krupnog otpada i lokacijama dobiti ćete na vrijeme tako da možete pripremiti svoj glomazni otpad. Odlaganje otpada izvan dogovorenog vremena i izvan rolo kontejnera, na lokacijama koje nisu definirane ovom akcijom nije dozvoljeno! Od 8. 3. - 10. 3. 2021. godine na rasporedu je odvoz otpada sa područja MO Veruda. Detaljan raspored prikupljanja za MO Veruda nalazi se u tablici niže: MJESNI ODBOR LOKACIJA POSTAVLJANJA ROLO KONTEJNERA DATUM ODLAGANJA VRIJEME ODLAGANJA VERUDA KRLEŽINA-PLATO IZMEĐU K.BR. 27 i 39 08.03.2021. 12 – 18.00 h BANOVČEVA ULICA 09.03.2021. 12 – 18.00 h ZORANIĆEVA 21 10.03.2021. 12 – 18.00 h U slučaju nejasnoća možete se javiti na broj telefona 052/541-597, 052/544-094, 052/638-401 ili na e-mail adresu: primjedbe@herculanea.hr Za preostale MO-e akcija će se održati u travnju o čemu ćemo građane detaljno informirati. Molimo građane da iskoriste ovu mogućnost i očiste svoje garaže i podrume od glomaznog otpada u kontroliranim uvjetima i to besplatno. Prilikom odlaganja otpada potrebno je sa sobom donijeti osobnu iskaznicu ili zadnji isječak računa Pula Herculanea-e zbog evidencije. Odlaganje glomaznog otpada kontrolirati će naš radnik. Prilikom odlaganja otpada molimo da poštujete navedene termine za odlaganje budući je odlaganje izvan spremnika i izvan predviđenog vremena odlaganja kažnjivo. Dozvoljena količina odlaganja otpada je 2m3. Nakon završetka radnog vremena rolo kontejner ćemo postaviti na novu predviđenu lokaciju. Ukoliko građani ne uspiju na ovaj način zbrinuti svoj glomazni otpad na raspolaganju će imati BESPLATAN odvoz do 3m3 glomaznog otpada prema unaprijed dogovorenom terminu uz pravovremenu najavu te dalje cijele godine vrijedi BESPLATNO odlaganje glomaznog otpada na reciklažnom dvorištu. Glomazni otpad prikuplja se i predaje oporabitelju gdje se dodatno selektira, drobi i iz njega izvlače korisne sirovine. Zbog toga, prikupljena sirovina mora biti čista kako bi je oporabitelj preuzeo. Korisnici sa vrtovima i okućnicama koji proizvode zeleni otpad moći će isti zbrinuti posebnom akcijom za biorazgradivi otpad u skoroj akciji prikupljanja zelenog otpada budući isti ne spada u glomazni otpad. Otpad koji ne spada u glomazni otpad poput šute, građevinskog otpada, elektronskog otpada, miješanog komunalnog otpada, biorazgradivi otpad, tekstil i drugo neće biti preuzet. Vrste otpada koje se smiju odložiti navodimo u popisu. POPIS VRSTA PREDMETA KOJE SE SMATRAJU KRUPNIM (GLOMAZNIM) KOMUNALNIM OTPADOM: 1. KUPAONSKA OPREMA: kada, tuš kada, sauna, kada za djecu, kupaonski ormar i police, zavjesa ili pregrada za tuš ili kadu, nosač zavjese, umivaonik. toalet i bide, slavina za vodu, nosač tuša, i crijevo za tuš, stalak za ručnike, ogledalo; 2. STVARI ZA DJECU: krevet za dijete, stolica i hodalica za dijete, veće igračke, dječja kolica, auto sjedalica za dijete; 3. PODNE OBLOGE: tepih, laminat, linoleum, parket, krzno; 4. NAMJEŠTAJ: ormar, komoda, ladičar, vitrina, noćni ormarić i sl., polica, stol, stolac, klupa, barska stolica, zidni/stolni sat većih dimenzija, daska kod uzglavlja kreveta, stalak, naslonjač, krevet, tabure, madrac, nadmadrac, podnica kreveta, okvir za sliku većih dimenzija, prozorske zaštitne rešetke i grilje, sobne pregrade 5. KUHINJSKA OPREMA: kuhinjski elementi, sudoper, radna površina; 6. VRTNA OPREMA: ograda i vrata, vrtni namještaj ,vrtni alat, strojevi za vrt, sjenica za vrt, posuda i postolje/nosač većih dimenzija, vrtni ukrasi većih dimenzija, vrtna klupa, crijevo za vodu, oprema za razvođenje vode te posude za zalijevanje bilja, ljuljačka, suncobran i stalak za suncobran, sklopivi bazen, roštilj; 7. OSTALI GLOMAZNI OTPAD: rolete, žaluzine, tende i sl., ljestve i samostojeće stepenice, zavjese i nosači zavjesa, vrata, staklo, prozor, prozorski okvir, invalidska kolica, dekorativni predmeti većih dimenzija, oprema za kućne ljubimce većih dimenzija, sprave za vježbanje i veća oprema za sport i rekreaciju, radijator, kante i posude većih dimenzija, tapete, daska za glačanje okvir za sušenje rublja.

Dodatne proljetne akcije prikupljanja glomaznog otpada – početak akcije u MO Nova Veruda

26.02.2021

Pula Herculanea započinje sa dodatnim proljetnim akcijama prikupljanja glomaznog otpada po MO-ima kao rezultat povećanih potreba naših korisnika. Osim mogućnosti besplatnog odvoza do 3m3 pozivom na kućnom pragu, te besplatnim odlaganjem na reciklažnom dvorištu u Valmadama, organiziraju se proljetne i jesenske akcije dodatnog prikupljanja. Akcijama se, osim pružanja mogućnosti dodatnog odvajanja i zbrinjavanja glomaznog otpada, sprječava i nastanak ilegalnih odlagališta otpada. Organizacija akcije prikupljanja glomaznog otpada provodi se u dogovoru sa MO ima kojima je poslan prijedlog lokacija smještaja rolo kontejnera odnosno punktova gdje će građani moći odložiti svoj glomazni otpad. U svakom MO-u odabrano je nekoliko lokacija u skladu sa mogućnostima smještaja kontejnera i veličinom MO-a. Na unaprijed definiranim lokacijama po svakom MO-u, pored rolo kontejnera biti će djelatnik Pula Herculanea-e koji će kontrolirati koja vrsta otpada se odlaže. Akcija započinje u ponedjeljak 1. 3. 2021. godine i traje do kraja travnja 2021. godine. Svaki dan će unutar pojedinog MO u zato definiranom razdoblju i lokaciji biti postavljen kontejner od 30m3 gdje će građani od 12-18h moći odložiti svoj komunalni otpad. Za sve dodatne informacije građani se mogu javiti u Pula Herculanea-u na broj telefona 052/541-597, 052/544-094, 052/638-401. Svi podatci biti će dostupni na stranicama Pula Herculanea-e i Grada Pule. Za sve eventualne izmjene rasporeda po MO građani će biti informirani i putem medija i MO. Za podsjetiti je što se podrazumijeva pod glomaznim otpadom: kupaonska oprema, stvari za djecu, podne obloge, namještaj, kuhinjska oprema te ostali glomazni otpad. U krupni glomazni otpad ne spada: električni i elektronički uređaji, akumulatori i baterije, građevinski otpad, opasni otpad(salonit ploče, otpadna ulja, za-uljena ambalaža, pesticidi te fluorescentne cijevi). Što sve spada u glomazni otpad možete vidjeti i na stranicama Pula Herculanea-e i Grada Pule. Otpad koji ne spada u glomazni otpad poput šute, građevinskog otpada, elektronskog otpada, miješanog komunalnog otpada, tekstila kao i biorazgradivog, odnosno zelenog otpada i drugo, neće biti preuzet. Prikupljanje biorazgradivog odnosno tzv. zelenog otpada iz okućnica i vrtova provesti će se također, ali u zasebnoj akciji o čemu ćemo korisnike zasebno informirati. Raspored i lokacije prikupljanja na području MO Nova Veruda MJESNI ODBOR LOKACIJA POSTAVLJANJA ROLO KONTEJNERA DATUM ODLAGANJA VRIJEME ODLAGANJA NOVA VERUDA MONTE PARADISO KOD MARKETA GRGA 01.03.2021. 12 – 18.00 h KRIŽANJE PALISINE I MARDEGANIJEVE 02.03.2021. 12 – 18.00 h COCEICHEVA ULICA (ŠUMICA) 03.03.2021. 12 – 18.00 h ROHREGGEROVA (PARKONG KOD KBR. 41,43,45) 04.03.2021. 12 – 18.00 h PALISINA (NA KRUŽNOM TOKU SA OBILAZNICOM) 05.03.2021. 12 – 18.00 h VIDIKOVAC 7, VODOTORANJ 06.03.2021. 8 – 13.00 h Nastavak slijedi po mjesnim odborima: Veruda od 08-10.03, Monvidal od 11.-13. 3, Kaštanjer od 15-16. 3, Sv.Polikarp-Sisplac od 17.-20. 3., Vidikovac od 22.-23. 3., Stari Grad 24. 3., Busoler 25.-26. 3., Monte Zaro 27. 3. Šijana od 29. 3.-1. 4. 2021. Za svaki MO informirati ćemo građane o početku akcije kao i lokacijama. Molimo građane da sa sobom donesu osobnu iskaznicu ili zadnji isječak računa Pula -Herculanea-e zbog evidencije. Prilikom odlaganja otpada molimo da poštujete navedene termine za odlaganje budući je odlaganje izvan spremnika i izvan predviđenog vremena odlaganja kažnjivo. Dozvoljena količina odlaganja otpada je 2m3. Nakon završetka radnog vremena rolo kontejner ćemo isprazniti i idući dan postaviti na novu predviđenu lokaciju. Molimo korisnike da poštuju raspored prikupljanja otpada kako bi njihov glomazni otpad bio pravilno zbrinut. Za preostale mjesne odbore akcija će se održati u travnju o čemu ćemo građane detaljno informirati. molimo građane da iskoriste ovu mogućnost i očiste svoje garaže i podrume od glomaznog otpada u kontroliranim uvjetima i to besplatno.

Redovno održavanje unutar razdjelnog otoka Mletačke ulice

04.11.2020

Djelatnost Hortikultura Pula Herculanea-e nastavlja s izvođenjem aktivnosti redovnog održavanja zelenih površina na području grada u sklopu kojih će se, nastavno na vremenske prilike, u četvrtak 5. studenog 2020. godine izvoditi radovi na košnji, orezivanju i okopavanju živice unutar razdjelnog otoka u Mletačkoj ulici u Puli. Budući je za iste radove potrebno povremeno zauzimanje dijela kolnika za parkiranje specijalnog vozila mole se vozači na dodatan oprez i poštivanje privremene regulacije prometa.

Izgradnja podzemnih kontejnera na Trgu Portarata/Giardinima

21.09.2020

S ciljem doprinosa kvalitetnom načinu odlaganja komunalnog otpada odnosno individualizacije korisnika u užem gradskom središtu čime će se i estetski prihvatljivijoj slici u samom gradskom središtu, Pula Herculanea d.o.o. nastavlja s postavljanjem setova podzemnih spremnika za odlaganje komunalnog i selektivnog otpada u najužem centru grada na Trgu Portarata/Giardinima. Radovi su započeli danas i planiraju trajati do 19. listopada 2020. godine do kada će u predmetnoj pješačkoj zoni biti prisutna mehanizacija te se mole građani za strpljenje i razumijevanje. Podsjetimo, s ugradnjom podzemnih spremnika Pula Herculanea d.o.o. krenula je još prije nekoliko godina te se danas u gradskom središtu spremnici nalaze na sljedećim lokacijama: Trg Sv. Tome, Kapitolinski trg, Ulica Benediktantske opatije kod Zavoda za zapošljavanje, Danteov trg, Ciscutijeva ulica, Flanatička kod zelene tržnice, Istarska lica, Amfiteatarske ulice, Škaljerove ulice, Flavijevska ulica, ulica Gladiatorska ulica te Splitska i Kolodvorska ulica. Od ostalih lokacija u užem gradskom središtu preostaje postaviti ih još uz Fina-u, te potom i na dvije lokacije na Monte Zaru u Vergerijevoj i ulici Viktora Cara Emina. Na taj način bi uži centar grada bio u potpunosti pokriven te bi se povukle sve preostale posude sa javnih površina. Pula Herculanea provela je natječaj za nabavkom polu podzemnih spremnika te će se po isporuci nastaviti sa postavljanjem istih u onim dijelovima grada gdje individualizacija korisnika na drugi način nije moguća. Radi se prije svega o starijim dijelovima gradskog područja gdje prevladavaju više stambeni objekti takvog urbanog uređenja gdje ne postoji prostor za smještaj individualnih posuda kao što je veći dio područja MO Arena, dio naselja Kaštanjer, širi gradski centra kao područje ulica Nazorova-Radićeva- Monte Zaro i dr. Također osim individualizacije ovakav način prikupljanja i odlaganja komunalnog otpada kao i selektivno prikupljanje korisnih sirovina omogućiti će zbog svojih kapaciteta značajnu racionalizaciju poslovanja davatelja usluge. To će posebno odnosi na ona područja grada gdje na malom prostoru imamo veliku koncentraciju korisnika. Najbolji primjer je područje Voltićeve ulice i Monte Capeleta gdje su postavljeni polu podzemni spremnici kojima gravitira preko 700 korisnika. Ovo zona donedavno je imala gotovo 20 posuda i frekvencija pražnjenja je bila svakodnevna sedam dan u tjednu. Danas se pražnjenje uključujući i selektivno prikupljene korisne sirovine vrši 2-3 puta tjedno.

Prodaja vozila

15.09.2020

1. RABLJENI TERETNI AUTOMOBIL RENAULT KANGOO, MODEL EXPRESS RN 1.4, godina proizvodnje 2000, broj šasije VF1FC0HAF23922021, odjavljen s MUP-a, neispravan, po cijeni od min. 3.723,60 kn (uključen PDV) 2. KOMUNALNO VOZILO ZA SAKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA S VAGOM ZAPREMNINE 22m3, IVECO STRALIS, SA NADOGRADNJOM, godina proizvodnje 2013. g. broj šasije WJME2NSH40C269449, ispravan i registriran, po cijeni od min. 468.000,00 kn (uključen PDV) 3. BOMAG BC 672 RB, kompaktor,neispravan,godina proizvodnje 2004., broj šasije 101570541005, po cijeni od min. 187.377,50 kn (uključen PDV) Natjecatelj je uz ponudu dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 1.000.00 kn u korist žiro računa IBAN HR6223600001101423099, SWIFT ZABAHR2X, otvorenog kod Zagrebačke banke d.d., pozivom na broj 130- OIB natjecatelja i naznakom „jamčevina- natječaj za prodaju vozila“. Ponude za koje ne bude uplaćena jamčevina neće se razmatrati. Izvješćuju se zainteresirani da se vozila mogu pogledati u krugu Pula Herculanea d.o.o, na adresi Valmade 38 (kod Agrokoke), u utorak-srijedu 15. 9. – 16. 9. 2020. u vremenu od 13,00 do 14,00 sati, a ponude se trebaju predati u zatvorenim kovertama s naznakom „Ponuda za kupovinu određenih vozila“, najkasnije do petka, 18. 9. 2020. g. do 12,00 sati u sjedište, na adresi Trg I. istarske brigade 14, nakon čega će se ponude otvarati. Detaljne informacije se mogu dobiti na tel. broj 099 228 0216.“

Novi zimski raspored odvoza za korisnike s vlastitim posudama

10.09.2020

Poštovani korisnici, ovim putem obavještavamo sve korisnike da od 14. 9. 2020. do 31. 5. 2021. godine vrijedi ZIMSKI RASPORED ODVOZA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA – 1 odvoz tjedno. Raspored odvoza možete pogledati OVDJE Ukoliko imate dodatnih pitanja vezano za odvoz otpada možete nazvati djelatnost Čistoću na broj telefona 052-541-597 i 052-544-094, svakim radnim danom (ponedjeljak-subota) od 7-13 h. Zahvaljujemo se korisnicima na poštivanju rasporeda odvoza otpada.

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta

10.06.2020

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta na adresi Valmade 38 od ponedjeljka do subote, od 8.00 do 18.00 sati, pauze su od 10.00 do 10.30 i od 16.00 do 16.30, a nedjeljom reciklažno dvorište ne radi. Molimo da se korisnici reciklažnog dvorišta pridržavaju preporuka i uputa Stožera civilne zaštite o minimalnoj udaljenosti prilikom ulaska i odlaganja otpada. Za sve dodatne informacije, broj telefona reciklažnog dvorišta je 052/633-387 ili e-mail adresa: primjedbe@herculanea.hr Zahvaljujemo na razumijevanju.

Obavijest svim korisnicima usluge odvoza otpada

01.05.2020

Poštovani korisnici!
Zbog pandemije uzrokovane korona virusom obavještavamo sve korisnike usluge odvoza otpada da do daljnjega vrijedi isti režim odvoza miješanog komunalnog otpada kao i do sada odnosno 1 puta tjedno - dan predviđen rasporedom po zimskom režimu odvoza. U slučaju potrebe za uvođenje dodatnog tjednog odvoza otpada i prijelaz na 2 puta tjedni odvoz na vrijeme ćemo Vas obavijestiti. Selektivni otpad odlažite u dane odvoza po dosadašnjem rasporedu. Podsjećamo korisnike da nam se u slučaju potrebe vezano za račune obrate na broj: 052/638-406, 638-409, a za ostale potrebe na broj 052-638-400, e- mailom na primjedbe@herculanea.hr ili putem pisane pošiljke.
Zahvaljujemo na razumijevanju!
Uprava Pula Herculanea

NAČIN POSTUPANJA S OTPADOM U SAMOIZOLACIJI I KOD SUMNJE NA INFEKCIJU KORONA VIRUSOM

28.03.2020

PREPORUKE ZA KUĆANSTVA I OSTALE ZATVORENE PROSTORE Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske: Otpad osoba koje se zbog potvrđene infekcije ili sumnje na infekciju koronavirusom (bolest COVID-19) nalaze u samoizolaciji, potrebno je odložiti unutar običnih plastičnih vrećica za otpad i čvrsto zavezati, potom tu vrećicu staviti u drugu plastičnu vrećicu koju treba čvrsto zatvoriti. Ovako pripremljen otpad potrebno je držati odvojeno od ostalog kućnog otpada najmanje 72 sata (3 dana) prije odlaganja u spremnik za miješani komunalni otpad. Na taj način treba postupiti s osobnim otpadom (npr. papirnate maramice), kao i s otpadom od čišćenja prostora. Posebno napominjemo, papirnati ručnici, papirnate maramice i razni proizvodi za jednokratnu upotrebu koje koriste osobe koje pokazuju znakove bolesti COVID-19 ne smiju se stavljati u spremnike za odvojeno prikupljanje otpada (papir i plastika) već na gore opisan način. Budimo odgovorni držimo se preporuka i čuvajmo zdravlje! Ostanimo doma!

VAŽNA OBAVIJEST

12.03.2020

Sukladno preporuci Stožera za civilnu zaštitu Istarske Županije za postupke vezano uz aktualnu situaciju širenja COVID-19 virusa, Pula Herculanea d.o.o. i Pragrande d.o.o. do daljnjeg neće primati stranke u prostorijama društva. Molimo sve stranke Pula Herculana-e d.o.o. da nam se obraćaju putem telefona na broj: 052/638-406, 638 409 vezano za račune usluge odvoza komunalnog otpada, 052/638-400 za sve ostalo, mailom na primjedbe@herculanea.hr ili putem pisane pošiljke. Molimo sve stranke Pragrande d.o.o. da nam se obraćaju putem telefona na broj: 638-400, 638-417, mailom na prigovori@pragrande.hr ili putem pisane pošiljke. Sve ostale informacije u vezi kontakt osoba možete pronaći na službenoj stranici www.pragrande.hr ili www.herculanea.hr O svim promjena vezano za novonastalu situaciju pravovremeno ćemo Vas obavještavati. Zahvaljujemo na razumijevanju.