Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi 2014 - 2015 ažuriran Siječanj 2018..

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi za 2016. ažuriran 9.03.2017.

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi za 2017.

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi za 2018-2019.

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi za 2018-2019, ažuriran 28.12.2020.

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi za 2020.

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi ažuriran 26.02.2021.

Popis gospodarskih subjekata s kojima naručitelj Pula Herculanea d.o.o. ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

Plan nabave EOJN 2018

Plan nabave EOJN 2019

Plan nabave EOJN 2020

Plan nabave EOJN 2021

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Dokumenti, objave, odluke i izmjene se nalaze u mapi dokumentacije pojedinog natječaja

Javna nadmetanja :


Objavljenih: 825.11.2021. POZIV ZA DOSTAVU PONUDE U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE RADNE ODJEĆE Evidencijski br. nabave - JN-11/21


Dokumentacija:


Preuzmi dokumentaciju


Ukoliko se preuzimanje datoteke ne pokrene klikom na poveznicu, kliknite desnim gumbom miša na poveznicu i zatim izaberite opciju "Spremi poveznicu kao ili Save link as"
elektronički oglasnik javne nabave22.11.2021. POZIV ZA DOSTAVU PONUDE U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE - Usluga fitopatološke i entomološke zaštite ukrasnog bilja i drveća - Ev.br. JN- 10/21


Dokumentacija:


Preuzmi dokumentaciju


Ukoliko se preuzimanje datoteke ne pokrene klikom na poveznicu, kliknite desnim gumbom miša na poveznicu i zatim izaberite opciju "Spremi poveznicu kao ili Save link as"
elektronički oglasnik javne nabave21.10.2021. POZIV ZA DOSTAVU PONUDE U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE ZAŠTITNE RADNE ODJEĆE Evidencijski br. nabave - JN-9/21


Dokumentacija:


Preuzmi dokumentaciju


Ukoliko se preuzimanje datoteke ne pokrene klikom na poveznicu, kliknite desnim gumbom miša na poveznicu i zatim izaberite opciju "Spremi poveznicu kao ili Save link as"
elektronički oglasnik javne nabave15.10.2021. POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE -NABAVA BLAGDANSKE DEKORACIJE - JN- 8/21


Dokumentacija:


Preuzmi dokumentaciju


Ukoliko se preuzimanje datoteke ne pokrene klikom na poveznicu, kliknite desnim gumbom miša na poveznicu i zatim izaberite opciju "Spremi poveznicu kao ili Save link as"
elektronički oglasnik javne nabave21.5.2021. Dopuna poziva usluge čišćenja JN-6/21


Dokumentacija:


Preuzmi dokumentaciju


Ukoliko se preuzimanje datoteke ne pokrene klikom na poveznicu, kliknite desnim gumbom miša na poveznicu i zatim izaberite opciju "Spremi poveznicu kao ili Save link as"
elektronički oglasnik javne nabave17.5.2021. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA u postupku jednostavne nabave usluga čišćenja poslovnih objekata Br. JN – 6/21


Dokumentacija:


Preuzmi dokumentaciju


Ukoliko se preuzimanje datoteke ne pokrene klikom na poveznicu, kliknite desnim gumbom miša na poveznicu i zatim izaberite opciju "Spremi poveznicu kao ili Save link as"
elektronički oglasnik javne nabave17.5.2021. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA u postupku jednostavne nabave ulja i maziva - Br. JN - 5/21


Dokumentacija:


Preuzmi dokumentaciju


Ukoliko se preuzimanje datoteke ne pokrene klikom na poveznicu, kliknite desnim gumbom miša na poveznicu i zatim izaberite opciju "Spremi poveznicu kao ili Save link as"
elektronički oglasnik javne nabavePOZIV ZA DOSTAVU PONUDE u postupku objedinjene jednostavne nabave za uslugu revizije financijskih izvješća Br. ZJN-1/20


Dokumentacija:


Preuzmi dokumentaciju


Ukoliko se preuzimanje datoteke ne pokrene klikom na poveznicu, kliknite desnim gumbom miša na poveznicu i zatim izaberite opciju "Spremi poveznicu kao ili Save link as"
elektronički oglasnik javne nabave