Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi 2014 - 2015 ažuriran Siječanj 2018..

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi za 2016. ažuriran 9.03.2017.

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi za 2017.

Popis gospodarskih subjekata s kojima naručitelj Pula Herculanea d.o.o. ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

Plan nabave

Pravilnik o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti

Dokumenti, objave, odluke i izmjene se nalaze u mapi dokumentacije pojedinog natječaja

Javna nadmetanja :


Objavljenih: 331.01.2018.
Središnje tijelo PULA HERCULANEA D.O.O. TRG 1. ISTARSKE BRIGADE 14 OIB 11294943436 52 100 PULA
Temeljem čl.15.ZJN 2016.g. i čl. 9. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave, Pula Herculanea d.o.o., u svojstvu središnjeg tijela, utvrđuje sljedeću Dokumentaciju o nabavi; ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE - objedinjena nabava elektromaterijala - JN- 2/18


Dokumentacija:


Preuzmi dokumentaciju


elektronički oglasnik javne nabave7.12.2017.
Središnje tijelo za javnu nabavu PULA HERCULANEA d.o.o. Pula Naručitelj: PRAGRANDE d.o.o. Pula utvrđuje:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE JAVNE NABAVE BR. JN 28/ 17 IZVOĐENJE ASFALTERSKIH RADOVA NA PODRUČJU GRADA PULE, VODNJANA I OPĆINE FAŽANA


Dokumentacija:


Preuzmi dokumentaciju


elektronički oglasnik javne nabave23.10.2017. NACRT DOKUMENTACIJE O NABAVI ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE Evidencijski broj nabave: VV-2/17
Predmet nabave : POSUDE ZA OTPAD


Sukladno čl. 198. ZJN javni naručitelj prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave stavlja dokumentaciju za nadmetanje na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od 5 (pet) dana od dana objave.

Dokumentacija:


Nacrt dokumentacije


Troškovnik


elektronički oglasnik javne nabave