Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi 2014 - 2015 ažuriran Siječanj 2018..

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi za 2016. ažuriran 9.03.2017.

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi za 2017.

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi za 2018-2019.

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi za 2018-2019, ažuriran 28.12.2020.

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi za 2020.

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi ažuriran 26.02.2021.

Popis gospodarskih subjekata s kojima naručitelj Pula Herculanea d.o.o. ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

Plan nabave EOJN 2018

Plan nabave EOJN 2019

Plan nabave EOJN 2020

Plan nabave EOJN 2021

Pravilnik o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti

Dokumenti, objave, odluke i izmjene se nalaze u mapi dokumentacije pojedinog natječaja

Javna nadmetanja :


Objavljenih: 2622.7.2021. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA -Nabava otvorenih i zatvorenih metalnih kontejnera zapremine 5 m3 JN - 7/21


Dokumentacija:


Preuzmi dokumentaciju


elektronički oglasnik javne nabave21.5.2021. Dopuna poziva nabava ulja i maziva JN-5/21


Dokumentacija:


Preuzmi dokumentaciju


elektronički oglasnik javne nabave21.5.2021. Dopuna poziva usluge čišćenja JN-6/21


Dokumentacija:


Preuzmi dokumentaciju


elektronički oglasnik javne nabave17.5.2021. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA u postupku jednostavne nabave usluga čišćenja poslovnih objekata Br. JN – 6/21


Dokumentacija:


Preuzmi dokumentaciju


elektronički oglasnik javne nabave17.5.2021. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA u postupku jednostavne nabave ulja i maziva - Br. JN - 5/21


Dokumentacija:


Preuzmi dokumentaciju


elektronički oglasnik javne nabave28.4.2021. 1. IZMJENA Poziva na dostavu ponuda Ev. Br. JN- 4/21


Dokumentacija:


Preuzmi dokumentaciju


elektronički oglasnik javne nabave22.4.2021. POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE PREMA GRUPAMA - Gume za vozila i radne strojeve - Ev. Br. JN- 4/21


Dokumentacija:


Preuzmi dokumentaciju


elektronički oglasnik javne nabave19.3.2021. POZIV NA DOSTAVU PONUDA u postupku jednostavne nabave -NABAVA SADNOG MATERIJALA - JN-3/21


Dokumentacija:


Preuzmi dokumentaciju


elektronički oglasnik javne nabave12.1.2021. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - Usluga zbrinjavanja i obrade otpada KB 200102 (staklo) i KB 150107 ( staklena ambalaža) - JN - 1/21


Dokumentacija:


Preuzmi dokumentaciju


elektronički oglasnik javne nabave9.12.2020. PULA HERCULANEA d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti , Trg 1. Istarske brigade 14B, 52100 Pula, OIB 112949434 ,temeljem čl.15.ZJN 2016.g. i čl. 9. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave, utvrđuje upute ponuditeljima s pozivom na dostavu ponuda ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE - nabava zaštitne radne odjeće - JN- 13/20


Dokumentacija:


Preuzmi dokumentaciju


elektronički oglasnik javne nabave24.11.2020. POZIV ZA DOSTAVU PONUDE U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE -Usluga fitopatološke i entomološke zaštite ukrasnog bilja i drveća tijekom 2021 g. - Ev.br. JN- 12/20


Dokumentacija:


Preuzmi dokumentaciju


elektronički oglasnik javne nabave19.10.2020. POZIV NA DOSTAVU PONUDA u postupku jednostavne nabave - radovi na iluminaciji i dekoraciji za božićne i novogodišnje blagdane - JN- 11/20


Dokumentacija:


Preuzmi dokumentaciju


elektronički oglasnik javne nabaveOdluka o odabiru ponude u postupku objedinjene jednostavne nabave za uslugu revizije financijskih izvješća Br. ZJN-1/20


Dokumentacija:


Preuzmi dokumentaciju


elektronički oglasnik javne nabavePOZIV ZA DOSTAVU PONUDE u postupku objedinjene jednostavne nabave za uslugu revizije financijskih izvješća Br. ZJN-1/20


Dokumentacija:


Preuzmi dokumentaciju


elektronički oglasnik javne nabave21.05.2020. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA u postupku jednostavne nabave -Usluga zbrinjavanja i obrade otpada , staklo i staklena ambalaža- Br. JN - 7/20


Dokumentacija:


Preuzmi dokumentaciju


elektronički oglasnik javne nabave19.03.2010. Dokumentaciju o nabavi;
- ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE PO GRUPAMA (4) - Gume za osobna i teretna vozila te radne strojeve - JN- 4/20


Dokumentacija:


Preuzmi dokumentaciju


elektronički oglasnik javne nabave4.10.2019. POZIV NA DOSTAVU PONUDA u postupku jednostavne nabave - ZAŠTITNA RADNA ODJEĆA - JN- 17/19
Rezervirani ugovor


Dokumentacija:


Preuzmi dokumentaciju


elektronički oglasnik javne nabave3.10.2019. POZIV NA DOSTAVU PONUDA u postupku jednostavne nabave - radovi na iluminaciji i dekoraciji za božićne i novogodišnje blagdane - JN- 16/19


Dokumentacija:


Preuzmi dokumentaciju


elektronički oglasnik javne nabave29.8.2019 - POZIV ZA DOSTAVU PONUDE U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE -Usluga zaštite bilja i stabala protiv bolesti i štetnika - JN- 14/19


Dokumentacija:


Preuzmi dokumentaciju


elektronički oglasnik javne nabave29.8.2019 - POZIV ZA DOSTAVU PONUDE u postupku objedinjene jednostavne nabave za uslugu revizije financijskih izvješća Br. ZJN-4/19


Dokumentacija:


Preuzmi dokumentaciju


elektronički oglasnik javne nabaveIzvješća o prethodnom savjetovanju Pula sjever


Dokumentacija:


Preuzmi dokumentaciju


elektronički oglasnik javne nabaveObavijest o prethodnom savjetovanju - EU projekt Pula sjever


Dokumentacija:


Preuzmi dokumentaciju


elektronički oglasnik javne nabave16.04.2019. Temeljem čl.15. ZJN 2016.g. i čl. 9. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave, Pula Herculanea d.o.o., utvrđuje Dokumentaciju o nabavi; - ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE PO GRUPAMA - nabava guma za vozila tijekom 12 mjeseci- JN- 8/19


Dokumentacija:


Preuzmi dokumentaciju


elektronički oglasnik javne nabave27.02.2019. DOKUMENTACIJA O NABAVI ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE -NABAVA SADNOG BILJNOG MATERIJALA - JN-5/19


Dokumentacija:


Preuzmi dokumentaciju


elektronički oglasnik javne nabaveIZMJENA - POSTUPAK OBJEDINJENE NABAVE - ZAŠTITNA RADNA ODJEĆA - JNZ- 1/19


Preuzmi dokumentaciju


elektronički oglasnik javne nabaveTemeljem čl.15.ZJN 2016.g. i čl. 9. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave, Pula Herculanea d.o.o., u svojstvu središnjeg tijela, utvrđuje Dokumentaciju o nabavi;
ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE - objedinjena nabava zaštitne radne odjeće - JNZ- 1/19


Preuzmi dokumentaciju


elektronički oglasnik javne nabave