Lokacije zelenih otoka po mjesnim odborima

Kontejneri za odvojeno prikupljanje otpadaKontakt:

  • Adresa:Trg I istarske brigade 14
  • Tel: 052 638 416
  • Faks: 052 500 031