Pula Herculanea d.o.o. Pula

Sjedište: Trg I. istarske brigade 14

  • tel 052/638-400
  • fax 052/500-031

Direktor


Pomoćnik direktora za ekonomske poslove - zamjenik direktora


Tajnica Direktora


Pomoćnik direktora za opće i pravne poslove


Samostalni pravni referent


Referent kadrovskih poslova


Voditelj računovodstva


Djelatnost Čistoća

Samostalni referent čistoće


Djelatnost Hortikultura

Rukovoditelj


Poslovođa


Održavanje i nabava

Rukovoditelj održavanja i nabave


Voditelj mehaničke radione


Referent nabave


Djelatnost Kanalizacija