Djelatnost Čistoća

Kontakti

  • Adresa:Trg I istarske brigade 14
  • Tel: 052 638416
  • Faks: 052 500 031
  • više o nama


Odvoz kućnog otpada, odvoz glomaznog otpada, čišćenje javnih prometnih površina. zbrinjavanje otpada na odlagalištu KAŠTIJUN.

Cjenik usluga