Djelatnost Čistoća

Kontakti


Odvoz kućnog otpada, odvoz glomaznog otpada, čišćenje javnih prometnih površina. zbrinjavanje otpada na odlagalištu KAŠTIJUN.

Cjenik usluga