Arhiva :

PRVA PRETHODNA ( Stranica 2 od 130 ) SLJEDEĆA POSLJEDNJA

Obavijest

21.06.2019

Obavještavamo sve gospodarske subjekte da Pula Herculanea d.o.o., kao obveznik provođenja javne nabave, od 1. srpnja 2019. godine, više neće zaprimati račune, predračune, odobrenja i terećenja u papirnatom obliku putem pošte ili skeniranih putem e-maila. Naime, javni naručitelj Pula Herculanea d.o.o. u obvezi je postupati sukladno odredbi čl. 6. st. 2. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine 94/2018) te zaprimati i plaćati isključivo e Račune koji su sukladni EU normi pa stoga molimo gospodarske subjekte da na vrijeme poduzmu sve potrebne aktivnosti kako bi se od 1. srpnja 2019. godine izbjegle poteškoće sa zaprimanjem i plaćanjem računa.
Pula, 11.6.2019.g. Pula Herculanea d.o.o.

Predradnje za ugradnju podzemnih spremnika za otpad, te priprema za EU projekt odvodnje Aglomeracije Pula Centar

10.06.2019

Nakon završetka pripremnih radova na lokacijama u Flanatičkoj, Istarskoj i Amfiteatarskoj ulici nastavlja se širenje mreže podzemnih spremnika na lokacijama križanja Akvilejskog prilaza i Kolodvorskoj, te Splitskoj ulici. Ove dvije predviđene lokacije pokrivaju dio korisnika koji obitava u Splitskoj ulici, Akvilejskom prilazu te Ravenskoj ulici. Tim lokacijama gravitira preko 400 obitelji ili gotovo tisuću korisnika. Lokacije podzemnih spremnika dogovorene su u suradnji sa konzervatorskim odjelom za što su ishođeni i prethodni uvjeti te sa gradom Pula. Tijekom radova vršiti će se i arheološki nadzor. Taj dio grada preći će na korištenje podzemnih spremnika zaduženjem elektronskih kartica koji će omogućiti plaćanje po količini kao i mogućnost odvajanja korisnih sirovina. S obzirom na veliki broj korisnika na svakoj lokaciji biti će postavljeno ukupno 5 podzemnih posuda i to dvije za komunalni otpad od 5m3, po jedna od 5m3 za plastiku i papir te posuda od 3m3 za staklo. Na navedenom području nalaze se transportni kanalizacijski kolektor iz smjera Velog vrha te Šijanski kolektor. Naime, 140 godina star Šijanski kolektor u Splitskoj ulici zidane je zasvođene konstrukcije građen u nasipnom dijelu terena i pod utjecajem je mora. Kroz EU projekt aglomeracije Pula Centar predviđena je potpuna rekonstrukcija kolektora ulicom 43. Istarske divizije od autobusnog kolodvora do ispusta u more, što će znatno povećati kapacitet za vrijeme oborina. Jednako stanje tla je i uz transportni kolektor u Kolodvorskoj ulici. Tokom idućeg tjedna u Splitskoj i Kolodvorskoj ulici izvršiti će se ojačanje temeljnog tla kojim se postižu statički povoljna svojstva postupkom mlaznog injektiranja. Stabilizacija tla omogućiti sigurne i nesmetane građevinske radove na ugradnji podzemnih spremnika. Pored navedenog, osigurati će se potrebni pokazatelji i preduvjeti projektantima za izradu glavnog projekta rekonstrukcije Šijanskog kolektora za koji je u tijeku ishođenje lokacijske dozvole. Po završetku ove faze radova područje će biti dovedeno u prvobitno stanje. Druga faza radova u vidu iskopa i postavljanja podzemnih spremnika izvršiti će se nakon turističke sezone. Osim navedenih lokacija podzemni spremnici postaviti će se i u okružju Amfiteatra i to u Škaljerovoj ulici, Ozad Arene te Flavijevskoj ulici za što su spremnici već nabavljeni. Također u planu je postavljanje podzemnih spremnika kod Fine te u blizini trga Portarata. Ovime bi uži gradski centar u potpunosti bio pokriven mrežom podzemnih spremnika. Također u narednom periodu na dvije lokacije u Voltićevoj ulici i prilazu Monte Kapeleta postaviti će se polu podzemni spremnici sa otpad omjerom. Dio je to plana pokrivanja dijelova grada gdje postoji velika koncentracija korisnika na malom prostoru što iziskuje veliki broj posuda na malom prostoru kao i učestala pražnjenja.

Zamjena elektronskih ključeva-tagova

12.04.2019

S obzirom na kontinuirane devastacije podzemnih posuda i time nemogućnosti funkcioniranja dodijeljenih elektronskih tagova-ključeva Pula Herculanea će izvršiti ugradnju novih tehničkih rješenja poklopaca nadgradnje podzemnih posuda na 5 lokacija u užem gradskom središtu i to na lokacijama: Trg Sv. Tome, Kapitolinski trg, Benediktantske opatije, Danteovom trgu i Ciscuttijevoj ulici. Pula Herculanea uputila je zahtjev proizvođaču podzemnih posuda za tehnološkim unapređenjem sustava otvaranja poklopaca i mjerenja s obzirom na kontinuirane devastacije i nasilna otvaranja čime ključevi nisu mogli biti u funkciji. Paralelno sa ugradnjom navedenih tehničkih rješenja navedenih poklopaca u narednom periodu tijekom vikenda korisnici koji su već zadužili elektronske ključeve zaduživati će nove ključevi sa naprednijom tehnologijom prijenosa podataka (bežične mreže). Postojeći zaduženi ključevi će se povući i koristiti na drugim lokacijama do konačne zamjene takve tehnologije prijenosa podataka. Novi poklopci imaju ugrađeno novo tehničko rješenje te su ojačani kako bi se spriječilo nasilno otvaranje. Korisnici u užem gradskom središtu koji su imali zadužene ključeve za otvaranje podzemnih posuda dobiti će obavijest o zaduženju novih ključeva. Po zaduženju novih ključeva biti će zamijenjeni postojeći poklopci te će korisnici moći nesmetano koristiti nove ključeve. Prilikom zaduženja novih ključeva molimo korisnike da izvrše predaju starih koji će biti deaktivirani. Napominjemo da će nakon zaduženja novih ključeva stari ključevi biti deaktivirani te korisnici neće moći otvoriti podzemne spremnike. Pula Herculanea nastavlja sa postavljenjem podzemnih posuda u užem gradskom središtu te će nakon postavljanja istih korisnici koji obitavaju u blizini navedenih lokacija biti zaduženi za ključeve. U planu je postavljanje novih setova podzemnih posuda na lokacijama u Škaljerovoj ulici, Flavijevskoj ulici, Ozad Arene, trgu Portarata te Kolodvorskoj i Splitskoj ulici čime bi se zaokružila cjelina u užem gradskom središtu. Također u planu je postavljanje polu podzemnih posuda na lokacija Vidikovac gdje postoji velika koncentracija korisnika Voltićeva, Rizzieva ulica kao početak serije postavljanja polu podzemnih spremnika. Pula Herculanea kontaktirati će predstavnike stanara te dogovoriti postavljanje polu podzemnih spremnika. Polu podzemni spremnici isto kao i spremnici u užem gradskom središtu imati će ugrađen otpadmjer.

Zatvaranje Istarske ulice, 5. 3. 2019.

04.03.2019

U utorak, 5. ožujka 2019. godine u periodu od 09,00 do 15,00 sati Istarska ulica, od raskrižja s Ulicom Dubrovačke bratovštine do Arene bit će zatvorena za sav promet zbog ugradnje podzemnih spremnika specijalnom auto-dizalicom. Zahvaljujemo na razumijevanju te sve sudionike u prometu pozivamo da se u navedenom periodu koriste alternativnim zaobilaznim pravcima.