Arhiva :

PRVA PRETHODNA ( Stranica 2 od 114 ) SLJEDEĆA POSLJEDNJA

Odvoz glomaznog otpada u MO Štinjan

11.10.2017

Grad Pula u suradnji s mjesnim odborima nastavlja akciju sakupljanja glomaznog otpada. Tako će tijekom ovog vikenda 14/15 listopada, Pula Herculanea baje postavit u MO Štinjan na slijedećim lokacijama: centar naselja(iza crkve), na raskrižju ulica Puntižela i Trsine, ulica Kašćuni(kod telefonske centrale), ulica Kašćuni kod k.br.53, ulica Baližerka ispred k. br.85, završetak Kalčeve ulice(ispod dječjeg vrtića Dado), raskrižje ulica Pelini i Valellunga, raskrižje ulica Varoš i Sv. Margerite(šaliž) u blizini kapelice Sv. Antuna,Štinjanska cesta kod k.br. 91(kod tenis kampa), ulica Puntižela kod k.br.10,ulica Baližerka kod k.br.75 na livadi, Prilaz Plazina(kod trafostanice),raskrižje ulica Fortin i Štinjanske ceste, raskrižje ulica Valdemuška i Baližerka,ulica Baližerka kod br.22(na slobodnoj površini), te na raskrižju ulica Puntižela i Valcereš(ispred br.19. Svrha akcije je selektivno izdvajanje otpada na način da svaka vrsta otpada završi na odgovarajućem mjestu, te da se spriječi nastanak divljih odlagališta. Podsjećamo da građani mogu pod glomazni otpad odložiti sav otpad koji se ne može odložiti u postojeće posude, osim građevinskog otpada (šute,prozori, vrata…).

MO Veli Vrh - odvoz glomaznog otpada

25.09.2017

Tijekom nadolazećeg vikenda 30.rujna i 01. listopada, Pula Herculanea postavit će baje u MO Veli Vrh na sljedećim lokacijama: ul.M Petrovića kod kbr.11, Bunarska cesta kod kbr.73, na Vodnjanskoj cesti kod kbr.11, put za kanal kod broja 1, na Boriku kod kbr.14, Partizanski put kod kbr. 83, u Antenskoj ulici kod broja 13, na Partizanskom putu uz trafostanicu kod kbr.45, u Sponzinoj ulici kod dj.vrtića,u ul.Karšiola na livadi,na Paduljskom putu kod kbr.87A, i u Paganorskoj ulici kod kbr 7. Svrha akcije je selektivno izdvajanje otpada na način da svaka vrsta otpada završi na odgovarajućem mjestu, te da se spriječi nastanak divljih odlagališta. Podsjećamo da građani mogu pod krupni otpad odložiti sav otpad koji se ne može odložiti u postojeće posude, osim građevinskog otpada (šute, prozori, vrata…).

Sakupljanje glomaznog otpada u MO Valdebek

23.05.2017

Sukladno ovogodišnjem planu nastavlja se sa sakupljanjem glomaznog otpada. Mjesni odbor Valdebek odredio je lokacije gdje će biti smještene baje u koje će građani moći odložiti glomazni otpad. Akcija se provodi 27/28 svibnja. 2017. Lokacije su sljedeće: na raskrižju ulice Dolinka i Kavrerskog puta, raskržje Valdebečkog puta i Mihovilovićeve,na raskržju kod ex Puljankinog marketa,u ul.Valdebečki put kod konobe Zvane, u ul. J.Crnobori i Škokovica kod marketa „Tina“,u Fojbonu(kod „Zlatne ruke“), na raskržju ul.Monte magno i Viovica,na početku šumice u ul.Valdebečki put te kod kbr.80, na raskržju ul.Sv.Felicite i Monte mango, te na polovici u ul.Drenovica, na polovici ulice Šantamarina na Medulinskoj cesti kod kbr.50, i u produžetku ulice Peruškov prilaz.

MO Veli Vrh - odvoz glomaznog otpada

10.05.2017

Tijekom nadolazećeg vikenda 13. i 14. svibnja, Pula Herculanea postavit će baje u MO Veli Vrh na sljedećim lokacijama: ul.M Petrovića kod kbr.11, Bunarska cesta kod kbr.73, na Vodnjanskoj cesti kod kbr.11, put za kanal kod broja 1, na Boriku kod kbr.14, Partizanski put kod kbr. 83, u Antenskoj ulici kod broja 13, na Partizanskom putu uz trafostanicu kod kbr.45, u Sponzinoj ulici kod dj.vrtića,u ul.Karšiola na livadi,na Paduljskom putu kod kbr.87A, i u Paganorskoj ulici kod kbr 7. Svrha akcije je selektivno izdvajanje otpada na način da svaka vrsta otpada završi na odgovarajućem mjestu, te da se spriječi nastanak divljih odlagališta. Podsjećamo da građani mogu pod krupni otpad odložiti sav otpad koji se ne može odložiti u postojeće posude, osim građevinskog otpada (šute, prozori, vrata…).