Arhiva :

PRVA PRETHODNA ( Stranica 2 od 129 ) SLJEDEĆA POSLJEDNJA

Nastavak ugradnje podzemnih posuda u užem gradskom središtu

12.02.2019

Nakon što su postavljene podzemne posude na više lokacija od Ulice Riva do Ciscutijeve ulice, Pula Herculanea nastavlja s postavljanjem podzemnih posuda u užem gradskom središtu. Radovi su započeli na postavljanju podzemnih posuda na parkiralištu pored Flanatičke ulice (kod tržnice) a nastavit će se u Istarskoj ulici kod dječjeg dispanzera te u Amfiteatarskoj ulici (kod makete grada). U planu je također postavljanje podzemnih posuda na području trga Portarata te kod Giardina sa gornje strane u blizini zgrade FINE. Podzemne posude već su postavljene na Trgu Sv. Tome, Kapitolinskom trgu, u Parku Grada Graza, Danteovom trgu i u Ciscutijevoj ulici, a nakon postave novih lokacija uži bi gradski prsten i zgrade, odnosno korisnici imali mogućnost odlaganja svojeg kućnog komunalnog otpada kao i korisnih sirovina u podzemne spremnike. Podsjećamo da poslovni subjekti imaju u samom gradskom središtu zaseban režim odvoza svojeg otpada i to sistemom od vrata do vrata. Daljnji planovi vezani su za postavljanje i širenje mreže podzemnih spremnika u gradskom središtu na prostoru oko spomenika Arena, u Škaljerovoj ulici i Ulici Ozad Arene, te Flavijevskoj cesti (kod dječje igraonice). Postavljanjem podzemnih spremnika na ovim lokacijama omogućit će se odlaganje korisnicima u okolici spomenika Arena i na taj način taj turistički najfrekventniji dio grada učiniti privlačnijim bez vidljivih prenatrpanih posuda za otpad na javnim površinama. Također, širenje mreže podzemnih spremnika nastavit će se u Kolodvorskoj ulici i to postavljanjem podzemnih spremnika na dvije lokacije u blizini trafostanice i u blizini Akvilejskog prilaza. Lokacije su to kojima gravitira više od 400 korisnika. Postavljanjem podzemnih spremnika na navedenim lokacijama najfrekventnije područje grada u kojem obitava preko 3000 korisnika imat će mogućnost odlaganja svojeg komunalnog otpada kao i korisnih sirovina uz mogućnost mjerenja broja odložene količine komunalnog otpada. Svaki korisnik zadužit će elektronski ključ koji će omogućiti otvaranje i registriranje odložene količine otpada. Osim podzemnih spremnika Pula Herculanea u području gdje postoji velika koncentracija korisnika na malom prostoru postavit će na dvije lokacije i set polu-podzemnih spremnika koji će također imati mogućnost mjerenja odložene količine otpada. Ovakav tip spremnika kao i podzemni spremnici osim estetskih karakteristika i mogućnosti mjerenja odložene količine otpada omogućuje odlaganje veće količine otpada (5m3) što na prostoru velike koncentracije korisnika značajno racionalizira pružanje usluge. Kod lokacija sa velikim brojem korisnika na malom prostoru poput nebodera zbog velike količine broja stanovnika stvara se i velika količina otpada što zahtjeva veliki broj posuda na jednom mjestu ali i gotovo svakodnevno pražnjenje. Postavljanjem polu-podzemnih i podzemnih posuda velikih kapaciteta omogućuje se prije svega zauzimanje značajno manjeg prostora te smanjenje frekvencije pražnjenja. Polu podzemni spremnici postavljat će se van užeg gradskog središta gdje postoji adekvatan prostor za njihov smještaj dok u užem gradskog središtu se postavljaju podzemni spremnici zbog potrebnog manjeg prostora za njihov smještaj. Ukoliko se polu-podzemni spremnici pokažu efikasnim u njihovom održavanju i pružanju usluge nastavit će se dalje sa njihovim širenjem upravo na onim područjima gdje postoji velika koncentracija korisnika kao i nedostatan prostor za smještaj individualnih posuda u ograđene prostor. Sve lokacije imat će sustav video nadzora. Ovim putem molimo korisnike da se pridržavaju uputa o korištenju elektronskih ključeva te da nasilno ne otvaraju spremnike. Isto tako molimo korisnike da ne odlažu svoj otpad pored podzemnih spremnika.

Obavijest

21.12.2018

Obavještavamo naše cijenjene korisnike usluga da će odlagalište otpada Kaštijun biti zatvoreno dana 25. 12. 2018. Dana 26. 12. 2018. radno vrijeme je od 7.00 do 14.00 sati. Dana 25. 12. 2018. odvoziti ćemo komunalni otpad iz mjesta Fažana. Dana 02. 01. 2019. umjesto 01.01. 2019. godine odvoziti ćemo komunalni otpad iz mjesta Fažana. Odvoz selektivnog otpada u mjesnim odborima Busoler, Kaštanjer, Monvidal, vršiti 26. 12. 2018. umjesto 25.12.2018, te 2. 1. 2019. umjesto 01.01.2019. godine. Reciklažno dvorište Valmade na adresi Valmade 38 biti će zatvoreno dana 25. 12. 2018., a 24. 12. i 31. 12. 2018. godine raditi će od 8 do 13 sati, ostale dane u zimskom periodu biti će otvoreno od 8 do 18 sati, uključujući i subotu. Molimo cijenjene kosnike da prilagode odlaganja svojih posuda i vrećica navedenom rasporedu.

Prestanak rada odlagališta Kaštijun

03.12.2018

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom koji predviđa zatvaranje postojećih odlagališta na području RH te početku rada Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun, postojeće odlagalište otpada Kaštijun zatvorit će svoja vrata do kraja ove godine. Nakon više od 50 godina rada, odlagalište Kaštijun je dosegnulo dozvoljenu popunjenost kapaciteta te od 31. prosinca više neće biti u mogućnosti preuzimati otpad. Postupnim zatvaranjem postojećih odlagališta dodatno će se poboljšati kvaliteta okoliša i života svih stanovnika obližnjih područja. Shodno tome, Pula Herculanea je tijekom godine postepeno sav prikupljeni miješani komunalni, biorazgradivi i glomazni otpad preusmjeravala na obradu u novi županijski centar u kojem se, izdvajanjem korisnih sirovina iz otpada, iskorištavaju vrijedna svojstva otpada. Veći dio otpada u novom centru pretvara se u korisno gorivo, dok se vrlo mali dio otpada odlaže. Zatvaranjem postojećeg odlagališta otpada Kaštijun, svi korisnici koji su do sada koristili mogućnost besplatnog odlaganja manjih količina selektivno prikupljenih sirovina preusmjerit će se u novi županijski centar za gospodarenje otpadom i prema službenim oporabiteljima, odnosno prema raspoloživim reciklažnim dvorištima u prostorima tvrtke Metis u Šijani i reciklažno dvorište Pula Herculanea-e na Valmadama. Pula Herculanea uputila je obavijest i svim gospodarstvenicima koji su do sada koristili postojeće odlagalište pozivajući ih da proizvodni i neopasni otpad preusmjere prema službenim oporabiteljima ili županijskom centru za gospodarenje otpadom. Spomenuta obavijest gospodarstvenicima će biti uručena i prilikom ulaza na odlagalište. Tijekom prosinca obavljat će se završni radovi na zatvaranju aktivne plohe odlagališta te prelazak u fazu mirovanja. Prestankom odlaganja otpada na odlagalištu, ono ulazi u fazu pripreme za odabranu varijantu sanacije prema Planu zatvaranja odlagališta i mjera za sprečavanje štetnih utjecaja na okoliš (prema Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada, NN 114/15). Preusmjeravanjem preostalih korisnika pokrenut će se procedura izrade plana zatvaranja odlagališta otpada Kaštijun te će Grad Pula, kao nositelj građevinske dozvole, izraditi dokumentaciju potrebnu za prijavu na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša za sanaciju postojećeg odlagališta, prema kojem će 85 posto sredstva za sanaciju biti financirano putem bespovratnih EU sredstava, 5 posto iz državnog proračuna i 10 posto iz sredstava JLS.

Kontejneri za krupni otpad u MO Štinjan

21.11.2018

Grad Pula u suradnji s mjesnim odborima nastavlja akciju sakupljanja glomaznog otpada. Tako će tijekom slijedećeg vikenda 24/25 studenog, Pula Herculanea baje postavit u MO Štinjan na slijedećim lokacijama: centar naselja(iza crkve), na raskrižju ulica Puntižela i Trsine, ulica Kašćuni(kod telefonske centrale), ulica Kašćuni kod k.br.53, ulica Baližerka ispred k. br.85, završetak Kalčeve ulice(ispod dječjeg vrtića Dado), raskrižje ulica Pelini i Valellunga, raskrižje ulica Varoš i Sv. Margerite(šaliž) u blizini kapelice Sv. Antuna,Štinjanska cesta kod k.br. 91(kod tenis kampa), ulica Puntižela kod k.br.10,ulica Baližerka kod k.br.75 na livadi, Prilaz Plazina(kod trafostanice),raskrižje ulica Fortin i Štinjanske ceste, raskrižje ulica Valdemuška i Baližerka,ulica Baližerka kod br.22(na slobodnoj površini), te na raskrižju ulica Puntižela i Valcereš(ispred br.19. Svrha akcije je selektivno izdvajanje otpada na način da svaka vrsta otpada završi na odgovarajućem mjestu, te da se spriječi nastanak divljih odlagališta. Podsjećamo da građani mogu pod glomazni otpad odložiti sav otpad koji se ne može odložiti u postojeće posude, osim građevinskog otpada (šute,prozori, vrata…).