Arhiva :

PRVA PRETHODNA ( Stranica 2 od 115 ) SLJEDEĆA POSLJEDNJA

MO Veli Vrh - odvoz glomaznog otpada

25.09.2017

Tijekom nadolazećeg vikenda 30.rujna i 01. listopada, Pula Herculanea postavit će baje u MO Veli Vrh na sljedećim lokacijama: ul.M Petrovića kod kbr.11, Bunarska cesta kod kbr.73, na Vodnjanskoj cesti kod kbr.11, put za kanal kod broja 1, na Boriku kod kbr.14, Partizanski put kod kbr. 83, u Antenskoj ulici kod broja 13, na Partizanskom putu uz trafostanicu kod kbr.45, u Sponzinoj ulici kod dj.vrtića,u ul.Karšiola na livadi,na Paduljskom putu kod kbr.87A, i u Paganorskoj ulici kod kbr 7. Svrha akcije je selektivno izdvajanje otpada na način da svaka vrsta otpada završi na odgovarajućem mjestu, te da se spriječi nastanak divljih odlagališta. Podsjećamo da građani mogu pod krupni otpad odložiti sav otpad koji se ne može odložiti u postojeće posude, osim građevinskog otpada (šute, prozori, vrata…).

Povlače se kontejneri u užem gradskom središtu

15.09.2017

Nakon što su podzemne posude za selektivno prikupljanje otpada i ostatnog otpada postavljene na pet lokacija u užem gradskom središtu, elektronski ključevi - tagovi podijeljeni građanima koji gravitiraju tom području, uspostavljen poseban režim odvoza za poslovne subjekte u centru grada te se turistička sezona privodi kraju, stekli su se uvjeti za povlačenje posuda za otpad (kontejnera) u užem gradskom središtu, odnosno potpuni prelazak na drugu fazu pilot projekta selektivnog prikupljanja otpada u tom dijelu grada. Stoga će Pula Herculanea-e d.o.o. u ponedjeljak, 18. rujna 2017. godine povući kontejnere s javnih gradskih površina u užem gradskom središtu sa sljedećih lokacija: 1. Ciscuttijeva ulica (preko puta ex muzičke škole) 2. Anticova ulica (pored doma branitelja) 3. Flaciusova ulica (kod glavne pošte – pored trafostanice) 4. Forum (stara tržnice – gradsko parkiralište) 5. Kapitolinski trg (iza gradske vijećnice) 6. Ulica Riva (uz ogradu brodogradilišta Uljanik) 7. Trg Sv. Tome (na rivi pored zgrade ex admiraliteta) Sva domaćinstva, odnosno korisnici koji su zadužili elektronske ključeve svoj komunalni otpad kao i selektivno odvojene sirovine (papir-karton, plastiku i staklo) odlagat će u podzemne kontejnere postavljene na lokacijama: u Ciscuttijevoj ulici, Danteovom trgu, Parku grada Graza - Benediktinske opatije (u blizini Zavoda za zapošljavanje), Kapitolinskom trgu i Trgu Sv. Tome. Letak s obavijesti o povlačenju kontejnera s javnih površina u užem gradskom središtu te posjetnik uputstva i informacije o novom načinu odlaganja otpada građanima će se dostaviti tijekom vikenda (16. i 17. rujna) kako bi pravovremeno bili upoznati s aktivnostima. Također, korisnici se za sve informacije mogu obratiti Pula Herculanei na broj telefona 052/ 541-597 od ponedjeljka do subote od 7-14 sati. Posebno se mole domaćinstva koja još nisu zadužila elektronski ključ i poslovne subjekte koji nisu aktivno uključeni u pilot projekt da se na isti kontakt broj jave u Pula Herculaneu, obzirom nakon povlačenja posuda s javnih površina više neće imati mogućnost gdje odložiti svoj otpad. Poslovni korisnici zadržavaju isti raspored odvoza kao i u ljetnim mjesecima i to dva puta dnevno popodne i navečer (komunalni otpad) dok će se ambalažni otpad odvoziti u jutarnjim i popodnevnim satima do 02.10.2017. godine. Sa ponedjeljkom 02.10.2017. godine započinje zimski režim odvoza za poslovne subjekte i to jednom dnevno u 9h. Pula Herculanea pravovremeno će informirati poslovne korisnike koji su dio pilot projekta o svim daljnjim izmjenama glede režima odvoza. Pilot projekt selektivnog prikupljanja otpada u užem gradskog središtu dio je aktivnosti vezanih za pripremu na prelazak na novi način obračuna prema zaduženom volumenu. S obzirom na specifične uvjete u samom središtu grada i koncentraciji velikog broja ljudi, pogotovo u ljetnim mjesecima, postavljane podzemnih posuda u gradskom središtu i uvođenje posebnog režima odvoza za poslovne subjekte pokazalo se kao mnogo praktičniji način odvoza. Osim efikasnijeg i racionalnijeg načina odvoza i estetske funkcije micanja otpada s gradskih površina u samom centru, stvaraju se i pretpostavke da svako domaćinstvo i poslovni subjekt u budućnosti uslugu plaća po količini otpada koju je proizveo. U pripremi je i nastavak postavljanja podzemnih posuda na lokacijama Portarate, Carrarine ulice, Kandlerove ulice te rješavanje ulice Castropola čime će se zatvoriti uži gradski prsten u samom centru i u potpunosti povući posude s javnih površina, a time i otpad s gradskih ulica.

Novi ljetni raspored odvoza za poslovne korisnike u užem gradskom središtu

30.06.2017

Za sve poslovne korisnike u užem gradskom centru Pule koji su dio pilot projekta novog načina odvoza komunalnog i selektivnog otpada, mijenja se režim odvoza otpada. Naime, ulaskom u ljetnu sezonu započinje pojačan frekvencija gostiju u užem gradskom središtu što ima za posljedicu pojačan rad prodajnih i ugostiteljskih objekata, a rezultat toga je i značajno veća količina otpada u užem gradskom centru. Prema iskazanim željama i potrebama poslovnih korisnika u užem gradskom središtu (prema provedenoj anketi), prelazi se na ljetni raspored odvoza otpada dva puta dnevno: • Odvoz ostatnog komunalnog otpada u 16.00 i 23.30 sati • Odvoz selektivno prikupljenih sirovina od 09.00 i 16.00 sati Raspored odvoza prilagođen je radu poslovnih korisnika u užem gradskom centru i željama koji su subjekti iskazali u anketi.Odvoz ostatnog komunalnog otpada prilagođen je radu prije svega ugostiteljskih objekata koji su zadužili posudu i u toku ljetnog perioda stvaraju veće količine ostatnog komunalnog otpada. Popodnevno prikupljanje ove vrste otpada započinje od 16.00 do 18.00 sati i od 23.30 do 01.30 sati. Raspored odvoza ambalažnog otpada ili selektivno prikupljenih sirovina što uključuje papirnatu i kartonsku ambalažu, plastičnu i metalnu ambalažu kao i drvenu ambalažu također je prilagođen radu ugostiteljskih i prodajnih subjekata, a isti će se odvoziti kao i do sada u jutarnjim satima od 09.00 do 11.00 sati te u popodnevnim satima od 16.00 do18.00 sati. Molimo poslovne korisnike u užem gradskom središtu koji su i do sada bili dio pilot projekta da se pridržavaju novog ljetnog rasporeda odvoza komunalnog i selektivno prikupljenog otpada te na vrijeme iznesu svoju posudu ispred prodajnog ili ugostiteljskog objekta. Isto tako kao i do sada da prema uputama adekvatno pripreme selektivno prikupljene sirovine (papirnatu i kartonsku ambalažu, metalnu i drvenu ambalažu te plastiku). Ovim putem želimo naglasiti da ćemo u tijeku ljetnog perioda izvršiti povlačenja posuda na potezu od Ciscuttijeve ulice do Trga Sv. Tome odnosno na potezu gdje su postavljeni podzemni kontejneri. Podzemne kontejnere u pilot projektu koriste isključivo građani koji obitavaju u užem gradskom centru. Povlačenjem posuda sa javnih površina poslovni korisnici više neće imati mogućnost odlaganja svojeg otpada te stoga molimo da posude koje su zadužili počnu koristiti prema novom ljetnom rasporedu odvoza. Pula Herculanea će zajedno sa komunalnim redarima nadzirati poštivanje novog rasporeda odvoza i sankcionirati poslovne subjekte koji otpad odlažu na mjesta koja za to nisu predviđena. Podsjećamo, domaćinstva-građani koji žive u užem gradskom centru i koji su zadužili elektronski ključ svoj otpad isključivo odlažu u podzemne posude. Također molimo poslovne korisnike, prije svega ugostiteljske objekte koji do sada nisu zadužili posudu da se jave u Pula Herculanea-u, jer u protivnom neće imati gdje odlagati svoj otpad. Tijekom vikenda svi poslovni korisnici u užem gradskom centru dobit će letak o prelasku na novi ljetni raspored odvoza, a za sva dodatna pitanja mogu se obratiti na brojeve naznačene na letku ili u Pula Herculaneu. Još jedanput molimo poslovne korisnike kao i građane-domaćinstva koji obitavaju u užem gradskom središtu da se strogo pridržavaju gradske odluke o odvozu komunalnog otpada iz užeg gradskog centra kako se u jeku ljetne sezone ne bi stvarala nepotrebna gužva prilikom pružanja usluge, a istovremeno sa gradskih ulica nestale slike i neugodni mirisi pretrpanih posuda.

Sakupljanje glomaznog otpada u MO Valdebek

23.05.2017

Sukladno ovogodišnjem planu nastavlja se sa sakupljanjem glomaznog otpada. Mjesni odbor Valdebek odredio je lokacije gdje će biti smještene baje u koje će građani moći odložiti glomazni otpad. Akcija se provodi 27/28 svibnja. 2017. Lokacije su sljedeće: na raskrižju ulice Dolinka i Kavrerskog puta, raskržje Valdebečkog puta i Mihovilovićeve,na raskržju kod ex Puljankinog marketa,u ul.Valdebečki put kod konobe Zvane, u ul. J.Crnobori i Škokovica kod marketa „Tina“,u Fojbonu(kod „Zlatne ruke“), na raskržju ul.Monte magno i Viovica,na početku šumice u ul.Valdebečki put te kod kbr.80, na raskržju ul.Sv.Felicite i Monte mango, te na polovici u ul.Drenovica, na polovici ulice Šantamarina na Medulinskoj cesti kod kbr.50, i u produžetku ulice Peruškov prilaz.