Arhiva :

PRVA PRETHODNA ( Stranica 1 od 123 ) SLJEDEĆA POSLJEDNJA

Kontejneri za krupni otpad u MO Štinjan

21.11.2018

Grad Pula u suradnji s mjesnim odborima nastavlja akciju sakupljanja glomaznog otpada. Tako će tijekom slijedećeg vikenda 24/25 studenog, Pula Herculanea baje postavit u MO Štinjan na slijedećim lokacijama: centar naselja(iza crkve), na raskrižju ulica Puntižela i Trsine, ulica Kašćuni(kod telefonske centrale), ulica Kašćuni kod k.br.53, ulica Baližerka ispred k. br.85, završetak Kalčeve ulice(ispod dječjeg vrtića Dado), raskrižje ulica Pelini i Valellunga, raskrižje ulica Varoš i Sv. Margerite(šaliž) u blizini kapelice Sv. Antuna,Štinjanska cesta kod k.br. 91(kod tenis kampa), ulica Puntižela kod k.br.10,ulica Baližerka kod k.br.75 na livadi, Prilaz Plazina(kod trafostanice),raskrižje ulica Fortin i Štinjanske ceste, raskrižje ulica Valdemuška i Baližerka,ulica Baližerka kod br.22(na slobodnoj površini), te na raskrižju ulica Puntižela i Valcereš(ispred br.19. Svrha akcije je selektivno izdvajanje otpada na način da svaka vrsta otpada završi na odgovarajućem mjestu, te da se spriječi nastanak divljih odlagališta. Podsjećamo da građani mogu pod glomazni otpad odložiti sav otpad koji se ne može odložiti u postojeće posude, osim građevinskog otpada (šute,prozori, vrata…).

Odvoz glomaznog otpada u MO Valdebek

14.11.2018

Grad Pula u suradnji s mjesnim odborima nastavlja akciju sakupljanja glomaznog otpada. Tako će tijekom slijedećeg vikenda 17/18 studenog, Pula Herculanea baje postavit u MO Valdabek lokacije baja su sljedeće: na raskrižju ulice Dolinka i Kavrerskog puta, raskržje Valdebečkog puta i Mihovilovićeve,na raskržju kod ex Puljankinog marketa,u ul.Valdebečki put kod konobe Zvane, u ul. J.Crnobori i Škokovica kod marketa „Tina“,u Fojbonu(kod „Zlatne ruke“), na raskržju ul.Monte magno i Viovica,na početku šumice u ul.Valdebečki put te kod kbr.80, na raskržju ul.Sv.Felicite i Monte mango, te na polovici u ul.Drenovica, na polovici ulice Šantamarina na Medulinskoj cesti kod kbr.50, i u produžetku ulice Peruškov prilaz.Svrha akcije je selektivno izdvajanje otpada na način da svaka vrsta otpada završi na odgovarajućem mjestu, te da se spriječi nastanak divljih odlagališta. Podsjećamo da građani mogu pod glomazni otpad odložiti sav otpad koji se ne može odložiti u postojeće posude, osim građevinskog otpada (šute,prozori, vrata…).

Odvoz glomaznog otpada u MO Nova Veruda

07.11.2018

Grad Pula u suradnji s mjesnim odborima nastavlja akciju sakupljanja glomaznog otpada. Tako će tijekom ovog vikenda 10/11 studeni , Pula Herculanea baje postavit u Mjesnom odboru Nova Veruda na slijedećim lokacijama: u Palisinoj ulici na početku i na kraju, u Rohreggerovoj ulici kod kbr. 60.,na parkingu Šenoine ulice, u ul. Vidikovac 7 (ispred zgrade vodotornja), u Benussijevoj ulici između k.br. 44 i 46, u šumici Coceicheve ulice preko puta broja 12, kod trafostanice u Carlijevoj ulici, na parkingu ispred velike zgrade u Gervaisovoj ulici , na raskrižju Mardeganijeve i Palisine, u ul.Vidikovac kod kbr.62 pored metalnog panoa, te u ul.M.Paradiso pored „ Grge“ kraj telefonske govornice. Svrha akcije je selektivno izdvajanje otpada na način da svaka vrsta otpada završi na odgovarajućem mjestu, te da se spriječi nastanak divljih odlagališta. Podsjećamo da građani mogu pod glomazni otpad odložiti sav otpad koji se ne može odložiti u postojeće posude, osim građevinskog otpada (šute,prozori, vrata).

Odvoz glomaznog otpada u MO Arena i u MO Monvidal

31.10.2018

Grad Pula u suradnji s mjesnim odborima nastavlja akciju sakupljanja glomaznog otpada. Tako će tijekom ovog vikenda 03/04 studenog, Pula Herculanea baje postavit u MO Monvidal baje će se nalaziti na sljedećim lokacijama: raskršće Monvidalske i Studenčeve ulice (kod trafostanice), na kraju Studenčeve ulice, na dnu ulice Dragonja te na početku Černekine ulice te u Pazinskoj ul. Kod kbr. 35. Također baje će se postaviti u u MO Arena na slijedećim lokacijama: na raskrižju ulice Croazia i poljane S:Martina, u Kolosvorskoj ulici do željezničke ambulante,između Faverijevske i Štiglićeve u nastavku Vrsrarskog prilaza,na raskrižju Škaljerove i Istarske ulice kod „Mađara“ te u ulici Vrh Kraljevih stuba-Trščanska 25/27Svrha akcije je selektivno izdvajanje otpada na način da svaka vrsta otpada završi na odgovarajućem mjestu, te da se spriječi nastanak divljih odlagališta. Podsjećamo da građani mogu pod krupni otpad odložiti sav otpad koji se ne može odložiti u postojeće posude, osim građevinskog otpada (šute, prozori, vrata…).