Radno vrijeme


Opći poslovi

 • Od 07 do 15 (dnevni odmor od 10 – 10.30)

RJ čistoća

 • Ručno pometanje od 07 do 13.40
 • Strojno pometanje od 05 do 13 (jutarnja smjena) i od 22 do 04.30 (noćna smjena)
 • Pranje grada samo ljeti od 23 do 05.30
 • Odvoz otpada
 • gradski od 03 do 09.30
 • ostalo od 07 do 13.40
 • ljeti od 05 do 11.40
 • Reciklažno dvorište
 • od 08-18 sati, radnim danom i subotom, nedjeljom zatvoreno
 • adresa: Valmade 38, Pula

RJ hortikultura

 • Svaki dan od 07 do 15

Cjenik usluga