Pula Herculanea d.o.o. Pula

Sjedište: Trg I. istarske brigade 14

  • tel 052/638-400
  • fax 052/500-031

Direktor


Pomoćnik direktora za ekonomske poslove - zamjenik direktora


Tajnica Direktora


Samostalni pravni referent


Samostalni pravni referent


Referent kadrovskih poslova


Voditelj računovodstva


Djelatnost Čistoća


Rukovoditelj djelatnosti


Reciklažno dvorište

  • telefon 052/633-387
  • adresa Valmade 38, Pula
  • radno vrijeme pon-sub 8-18h

Samostalni referent čistoće


Djelatnost Hortikultura

Rukovoditelj


Održavanje i nabava

Rukovoditelj održavanja i nabave


Poslovođa mehaničke radione


Referent nabave