Odvojeno prikupljanje otpada putem Zelenih otoka


Koji otpad možete odvojeno odlagati u gradu Puli?

Shema odvojenog prikupljanja otpada