Klikni za songOdvojeno prikupljanje otpada grada PuleSimbol za odvojeno odlaganje otpada


Zašto odvojeno prikupljati otpad ?


Otpaci su tvari koje nam više nisu potrebne i koje odbacujemo. Oko dvije trećine kućnog otpada možemo odvojiti i ponovno iskoristiti i na taj način smanjiti količine otpada na odlagalištu, dobiti nove proizvode uz manje utroška vode, energije i materije, spriječiti emisije ugljičnog dioksida u atmosferu (globalno zagrijavanje). Selektivnim prikupljanjem otpada živimo pametnije u skladu s održivim razvojem bez kompromitiranja budućih generacija. Selektivno prikupljanje otpada korisno je za ljude i okoliš.Kako smanjiti količinu otpada ?


ODVAJANJEM OTPADA
Sav otpad koji možete odvojeno prikupiti u kontejnere za selektivno prikupljanje potrebno je izdvojiti iz ostalog otpada.

PONOVNIM KORIŠTENJEM OTPADA
Koristiti proizvode koje možete višekratno upotrijebiti.

RECIKLIRANJEM
Nakon izdvajanja korisne sirovine idu na reciklažu u tvornice u kojima nastaju novi proizvodi