Pitanja Građana

Ovdje možete pronaći najčešće upite građana
i odgovore na njih :P:Na kojim se lokacijama nalaze vaše djelatnosti?


O:Djelatnost Dimnjačari nalazi se u Zagrebačkoj 24 u Puli, a sve ostale djelatnosti nalaze se na Trgu I. istarske brigade 14.