Obavijest: Dimnjačari – Koncesija.

Obavještavamo cijenjene korisnike da će od 01.08.2017. dimnjačarske usluge na području Grada Pule obavljati novi koncesionar tvrtka „Dimnjak“ d.o.o. Osijek temeljem zaključenog „Ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Pule“.

Shodno navedenom sa 01.08.2017. prestaje sa radom na obavljanju dimnjačarskih usluga dosadašnja tvrtka Pula Herculanea d.o.o. Pula a koja je u svom sastavu imala djelatnost Dimnjačari.
Novi koncesionar „Dimnjak“ d.o.o. Osijek imat će ured na adresi Zagrebačka br,27 U Puli (na istoj adresi gdje je i do sada bila djelatnost Dimnjačari Pula Herculanea d.o.o.).
Kontakti: 052-543-597, fax: 052-543-556, Dimnjak.hr
Hvala, lijep pozdrav.